Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens fotavtryck. Det pågår en mängd projekt i både Sverige ochContinue Reading

Statkraft ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Statkraft Sverige AB som ny medlem. Statkraft är ett av Europas största kraftproducenter och ägs av norska staten. Statkraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi, genom vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel. De bygger elbilsladdning genom sitt bolag MER och de planerar att satsa på vätgas-, vind-, sol-, och batteriprojekt. IContinue Reading

Bästa augustimånaden i den svenska vindkraftshistorien!

I en tid när behovet av ökad elproduktion har gjorts tydligt av det förändrade säkerhetsläget, klimatkrisen och skenande elpriser är vindkraften ett kraftslag som växer. Under augusti 2022 producerade vindkraften 1,91 TWh – den högsta augustiproduktionen genom tiderna. På topplistan över de bästa vindkraftsmånaderna finns främst månaderna under det kalla halvåret – då vindkraften levererarContinue Reading

Havsbaserad vindkraft i Östersjön för starkare energisäkerhet

Igår samlades regeringschefer och energiministrar från Östersjöländerna, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och kommissionären för energifrågor Kadri Simson i Köpenhamn för att stärka samarbetet på energisäkerhetsområdet i Östersjöregionen. Frågan är mer aktuell än någonsin på grund av Rysslands krig mot Ukraina och när Ryssland använder energi som ett vapen mot Europa. Vid mötetContinue Reading

Marsh ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Marsh som ny medlem. Marsh är en global riskkonsult och försäkringsförmedlare. Vi på Marsh är mycket glada att bli medlemmar i Svensk Vindenergi. Vi ser att Svensk Vindenergi är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige. Anders Orebrandt, Head of Renewable Energy Nordics, Marsh Vi välkomnar Marsh somContinue Reading

E.ON ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar E.ON som ny medlem. Sedan några år tillbaka är företagets strategiska inriktning fokuserad på distribution och användning av energi. E.ONs svenska elnätsverksamhet omfattar region- och lokalnät från norr till söder och bolaget tillhandahåller även energilösningar till hushåll, företag och städer. Elproduktionen begränsar sig till kraftvärmeanläggningar i de fjärrvärmenät där E.ON är aktivaContinue Reading