Den svenska vindkraftens ekonomi

Den senaste tiden har utspelen som ifrågasätter industrins klimatomställning, framför allt industrisatsningarna i norra Sverige, ökat kraftigt. Inte sällan riktas udden mot vindkraften. Svensk Vindenergi vill ge fakta i frågan om vindkraften och dess ekonomi. Det är utspel som både får ta plats på landets debatt- och ledarsidor, men också i tv-, radio- och tidningsnyheter.Continue Reading

Vindkraften bidrar till ett drömläge

Vindkraften har klart lägst produktions­kostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i­ stor skala. Bara vindkraft kan byggas ut så snabbt som behövs för att möta elbehovet till år 2030, skriver Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i en replik på SvD Debatt den 25 november 2023. Nej, havsbaserad vindkraft är inte tio gångerContinue Reading

Svensk Vindenergi på Vänsterdagarna

Den 25-26 november är Svensk Vindenergi på plats på Vänsterpartiets Vänsterdagar i Göteborg. Svensk Vindenergi är i Göteborg för att diskutera hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning så att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen, samtidigt som landet behåller konkurrenskraft och jobb.Continue Reading

Modernt energisystem bör vara fokus i energiforskningspropositionen

Regeringskansliet har bjudit in Svensk Vindenergi att ge inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition, som är central för att Sverige ska klara den nödvändiga elektrifieringen. Elektrifieringen av industrin är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att vi ska kunna nå våra klimatmål till 2045. Redan till år 2030 ökar industrins elbehov med 70 terawattimmar (TWh). ÅrContinue Reading

Vindkraftsbranschen kommenterar regeringens färdplan för kärnkraft

Regeringen har presenterat en färdplan för ny kärnkraft i Sverige som tydliggör regeringens målbild på området så att kärnkraften kan få långsiktiga förutsättningar. Det är centralt att teknikneutralitet och marknadsekonomi är grunden för svensk energipolitik. Svensk Vindenergi ser fram emot en motsvarande kraftfull regeringssatsning för att ta bort hindren för vindkraftsutbyggnaden. Det är helt nödvändigtContinue Reading

Ansvarslöst säga nej till vindkraft och äventyra viktiga investeringar

Politikerna i Västsverige står inför avgörande beslut, där ja till vindkraft i en kommun påverkar och möjliggör omställning, industrisatsningar och nya jobb i hela regionen. Vi behöver samverka och samarbeta. Ett lokalt nej kan samtidigt äventyra stora och betydelsefulla investeringar i regionen, skriver Johan Trouvé och Daniel Badman på Göteborgs-Posten Debatt den 20 november 2023.Continue Reading