Global Wind Day – vindkraft i hela världen går samman

Vindkraftföreningar i länder runt om i världen anordnar Global Wind Day med aktiviteter såsom konferenser, tävlingar, utställningar och besök vid vindkraftverk för allmänheten. Budskapet om vindkraften som en del av en lösning på klimatproblematiken kommer att nå ut till över en miljon människor.

Global Wind Day genomförs den 15 juni varje år.

Global Wind Day ska öka allmänhetens kunskap om vindkraftens fördelar som energikälla och öka allmänhetens samt politikers stöd för vindkraftprojekt.

Svensk Vindkraftförening är sammanhållande för Global Wind Day i Sverige och driver från och med 2015 dagen som en rörelse. Läs mer här

Vill du ha mer information om Global Wind Day klicka här