Vind 2017

Omkring 40 utställare och 750 besökare skapade tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 11-12 oktober fyllde vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.


Konferensen ägde rum den 11-12 oktober, Münchenbryggeriet, Stockholm

VIND är Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen, en arena för nätverkande, kunskap och inspiration kring förnybar energi!

Se vindkonferensens hemsida för mer information och bilder

 

 

WIND 2017


11-12 October, The Brewery, Stockholm

WIND is the main arena for networking, knowledge-sharing and inspiration on topics related to wind power and renewable energy in the Nordic countries.

Please see the official website for more information and pictures from the conference