2017-09-07

Aktuellt

Senaste nytt om Vind 2017

Svensk Vindenergi anordnar sin årliga VIND-konferens och mässa i Stockholm den 11-12 oktober. Se till att anmäla dig senast den 25 september, sedan höjs priset med 10%. Skicka gärna vidare inbjudan till dina kollegor och sprid informationen i ditt nätverk! Anmälan görs här

 


Debatt mellan Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, och Peter Bergman, kommunalråd (S) i Åre kommun

Kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar kan komma att minska efter att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslagit att det så kallade kommunala vetot tas bort. Bestämmelsen som idag ger varje enskild kommun rätt att fälla avgörande om vindkraft ska tillåtas eller inte.

 

Källa: Sveriges Radio