2017-12-07

Aktuellt

Svensk Vindenergis inrapporterade klimatmål

”Vi på Svensk Vindenergi vill uppvisa genomgående klimat- och miljöhänsyn genom att aktivt verka för att minska verksamhetsrelaterade utsläpp och globalt fotavtryck – såväl i det utåtriktade arbetet som i den interna verksamheten.

Från och med 2018 antar vi därför en ny Hållbarhetspolicy som en sammanhållen strategi för att utveckla vårt klimatarbete:

År 2020 minskar vi på Svensk Vindenergi de verksamhetsrelaterade koldioxidutsläppen orsakade av tjänsteresor med 80%. På så sätt reducerar vi vår globala påverkan med uppemot 3136 kg koldioxid per år, i relation till referensåret 2016.

År 2020 gör vi alla inrikesresor med tåg och taxiresor ersätts i största möjliga utsträckning med kollektiva transporter.

Flygresor avgränsas till ärenden utomlands, men även vid utrikesflygningar ser vi alltid över klimatvänliga transportsätt. Om det är möjligt att delta i möten på distans via telefon eller videolänk, föredras detta.

Vid mötestillfällen arrangerade av oss uppmuntrar vi deltagare att resa kollektivt genom att i marknadsföring och informationsutskick länka till bokningssida för tåg.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Fosilfritt Sverige, aktör: Svensk Vindenergi

IEA har släppt World Energy Outlook 2017

IEA , International Energy Agency, har släppt World Energy Outlook 2017. Här förutspår man att “In the European Union, wind power becomes the leading source of electricity soon after 2030″.

Läs mer här

 

Vinden vänder för vindkraftparkerna

Runt om i länet planeras flera vindkraftparker. Hittills har det varit svårt att få parkerna lönsamma, men med ny teknik ser framtiden bättre ut.

”Tidigare, och även i dag, så har lönsamheten varit ett problem. Men det vi ser i framtiden är att produktionspriserna kommer gå ner och det beror främst på en snabb teknikutveckling.”
Charlotte Unger Larson, vd på branschorganisationen Svensk vindenergi

Läs mer här

 

Debatt mellan Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, och Peter Bergman, kommunalråd (S) i Åre kommun

Kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar kan komma att minska efter att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslagit att det så kallade kommunala vetot tas bort. Bestämmelsen som idag ger varje enskild kommun rätt att fälla avgörande om vindkraft ska tillåtas eller inte.

 

Källa: Sveriges Radio