Nedan finner du pressbilder på Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson