Debattinlägg

2017-01-23

Debattinlägg

Slutreplik: Fel strategi bromsa ny förnybar el

Debatt i GP Energimyndigheten vill senarelägga utbyggnaden av förnybar el för att minska risken för överproduktion. Men att skjuta på utbyggnaden riskerar i stället att stoppa den helt. Det är synd. Världen behöver mer förnybart, skriver...

2016-09-08

Debattinlägg

Synpunkter på den första delredovisningen av Kontrollstation 2017

Svensk Vindenergi har lämnat synpunkter på den första delredovisningen av Kontrollstation 2017. Det är positivt att kontrollstationen har tidigarelagts ett år. Energimyndigheten har gjort ett stort arbete inklusive analyser som belyser riskerna kring överutbyggnad och...

2016-07-04

Debattinlägg

Vad innebär Brexit för vindkraftsbranschen?

Svensk Vindenergi ingår i den europeiska branschorganisationen WindEurope. Giles Dickson, som är CEO på WindEurope har sammanfattat hur Brexit påverkar vindindustrin i Europa, och vad beslutet kommer att innebära för vindindustrin - på såväl kort...

2016-06-10

Debattinlägg

Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

I Energikommissionens blocköverskridande uppgörelse om den framtida elmarknaden, som nu offentliggjorts, utgör vindkraften en viktig del. Överenskommelsen innebär en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion, som ska leda till att Sverige har ett 100 procent förnybart...

2016-05-27

Debattinlägg

Fler kvinnor behövs i energisektorn

En förkrossande majoritet av dem som arbetar med förnyelse av vårt energisystem är män. Kvinnors kompetens och erfarenhet behövs på alla nivåer i den sektor som har så stor betydelse för vårt dagliga liv, skriver...

2016-05-24

Debattinlägg

Intervju i Dagens Industri: Snålblåst kring vindkraft

Artikel i Dagens Industri kring nedgången i vindkraft, där Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson intervjuas tillsammans med Peter Zachrisson, vd på medlemsföretaget Stena Renewable. Läs artikeln här