Debattinlägg

2016-04-28

Debattinlägg

Replik: Nu börjar avtalet gälla

Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas, skriver Sture Åström i Folkbladet 19 april. Tyvärr har han helt fel. Jordens klimat hotas av klimatförändringar till följd av de stora utsläppen av...

2016-04-25

Debattinlägg

Replik: Obefogad oro för infraljud

Det finns en hel del forskning om vindkraftens påverkan på omgivningen. Naturvårdsverket driver kunskapsprogrammet Vindval som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi....

2016-04-20

Debattinlägg

Replik: Export av svensk el gör skillnad för klimatet

EU är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen, därför gör export av svensk el redan klimatnytta. Sätt inte stopp för detta, skriver Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi. Läs hela

2016-04-18

Debattinlägg

Replik: Framtidens energi

Sverige ingår i EU och det är viktigt att regeringen och våra EU-parlamentariker gör allt de kan för att fossilkraften ska betala för sig. I avvaktan på att de får framgång får vi i Sverige...

2016-04-14

Debattinlägg

Olönsam vindkraft på export

Dålig lönsamhet i vindkraft gör att många väljer att plocka ner sina vindkraftverk och sälja dem till andra länder. Läs hela

2016-04-14

Debattinlägg

Replik: Vindkraftverken är effektiva jättar

I lördags hävdade Torbjörn Eriksson, Holmön, att vindkraftverk är ineffektiva.Detta stämmer inte. Moderna vindkraftverk är mycket effektiva, menar Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi. Läs hela