Externa nyheter

2020-10-16

Externa nyheter

Forskare: Kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris

Hälften av de pengar vi redan investerat i krispaket under pandemin skulle kanske räcka för att genomföra en energiomställning i linje med Parisavtalet menar fem forskare. Ungefär 12 tusen miljarder dollar har satsats globalt på...

2020-10-16

Externa nyheter

Elektrifieringsgeneral ska ta fram strategi för energiomställning

Regeringen har tillsatt en ”elektrifieringsgeneral” som ska leda arbetet med att ta fram en strategi för hur den fortsatta elektrifieringen ska gå till. Elektrifiering kallas den process som ska leda till att fossila bränslen, för...

2020-10-16

Externa nyheter

Regeringen vill skärpa klimatkraven i EU

Regeringen vill att EU ska skärpa klimatmålen för utsläpp och sikta på en minskning med upp till 65 procent till år 2030. Det är en tydlig höjning från de minst 55 procent som kommissionen har...

2020-10-16

Externa nyheter

Regeringen satsar på elvägar

Elvägar ska halvera utsläppen från tung trafik. Det hoppas regeringen, som ger Trafikverket i uppdrag att planera en utbyggnad av elvägar fram till 2035. Totalt ska 3 000 kilometer väg elektrifieras. Dessutom inrättas en elektrifieringskommission...

2020-10-13

Externa nyheter

RES ska bygga ny vindkraftspark med 6,2 MW turbiner (372 MW)

Vindkraftsprojektören RES Norden kommer i nästa år påbörja bygget av vindkraftsparken Björnberget, belägen i Ånge kommun (SE2), vilket planeras ha en installerad kapacitet på 372 MW och stå klar i slutet av 2022. Inom projektet...

2020-10-13

Externa nyheter

World Energy Outlook: Förnybar energi är det som gäller i framtiden

Utsläppen från energisektorn beräknas minska med 7 procent i år på grund av coronapandemin. Förnybar energi är den enda energikälla som har fortsatt växa under året och är det som gäller i framtiden. Redan om...