Externa nyheter

2017-09-22

Externa nyheter

Fyra av fem européer vill öka stödet till förnybar energi

Knappt fyra av fem européer anser att mer offentligt ekonomiskt stöd ska användas för att stödja övergången till förnybar energi. I Sverige är andelen något högre. 75 procent av Europas befolkning ser klimatförändringarna som ett...

2017-09-22

Externa nyheter

Uppdatering av vindbrukskollen

En mer heltäckande och uppdaterad karttjänst är resultatet av det senaste årets stora genomgång av Vindbrukskollen. Projektet har gått igenom så gott som alla uppförda vindkraftverk, bland annat har satellitbilder från Lantmäteriet använts för att...

2017-09-21

Externa nyheter

Sverige har ledartröjan i klimatarbetet

Budgetpropositionen för 2018 innebär det absolut största gröna genomslaget i svensk politik någonsin. Under mandatperioden har anslaget till miljö- och naturvård ökat med 109 procent, det vill säga mer än en dubblering, för att 2018...

2017-09-21

Externa nyheter

Uppemot en halv miljard kan investeras i Skellefteå Hamn innan 2030

Skellefteå Hamn har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att påbörja muddring i hamnen. Det blir första steget i en rad strategiska framtidsinvesteringar på hamnområdet. – Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler...

2017-09-20

Externa nyheter

Axelsson: ”Sverige klarar klimatmålen”

Svante Axelsson, nationell samordnare för projektet "fossilfritt Sverige", tror inte att landet har en fossilfri bilflotta år 2030, men vi kommer ändå att klara miljömålen. Läs mer här

2017-09-19

Externa nyheter

”Globala energibehovet ökar och koldioxintensiteten faller före 2040”

Andelen förnybar energi av den globala elproduktionen kommer att ersätta koleldad kraftproduktion före 2040, enligt en analys som har utarbetats USA:s Energy Information Administration, EIA. Läs mer här