Externa nyheter

2018-02-15

Externa nyheter

Sverige utmanar Kongo i jakt på nya mineraler

Sverige har "unika tillgångar" i berggrunden, enligt regeringen. Nu ska Bergslagen genomsökas i jakt på nya metaller, enligt ett beslut som tas idag. Läs mer här

2018-02-14

Externa nyheter

Sveriges höjda energibud ses som isbrytare

Genom att ställa sig bakom parlamentets position i slutsamtalen om unionens mål till år 2030 så väcks hoppet om höjd EU-ambition hos miljöorganisationer. Men just nu är det inte någon annan som hoppar på tåget....

2018-02-14

Externa nyheter

Låt skattesystemet läka ihop den regionala klyvningen

Den som vill sätta stopp för den pågående regionala klyvningen i Sverige kan hämta inspiration från Norge. Två verktyg i norsk distriktspolitik är särskilt effektiva om man vill ta hela landet i bruk. Det första är...

2018-02-14

Externa nyheter

Repliker: ”Höjda utsläpptspriser stärker EU:s klimatpolitik

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/2. Vi instämmer delvis i att EU:s hela klimatpolitik ”åternationaliseras” då nationella åtgärder får större betydelse. Men ännu viktigare är att förändringarna förväntas öka priset på utsläppsrätter, vilket innebär en förstärkning av...

2018-02-13

Externa nyheter

MP: Stopp för fossila drivmedel efter 2030

Miljöpartiet presenterar en så kallad klimatfärdplan med 142 åtgärder som de anser ska göra att Sverige lever upp till Parisavtalet. Läs mer här

2018-02-13

Externa nyheter

Hur ska vindkraftverks livslängd förlängas?

Arbete pågår med att ta fram en internationellt gångbar vägledning för hur man ska kunna förlänga livstiden för existerande vindkraftverk. Läs mer här