Externa nyheter

2011-03-21

Externa nyheter

Särbehandla inte vindkraften negativt

Moderaterna Christer Akej och Cecilie Tenfjord-Toftby skriver i en replik till mig (2011-03-11) att de liksom Vänsterpartiet vill bygga ut vindkraften. Det låter ju bra. Då kanske de kan åtgärda de tre allvarliga hinder som...

2011-03-17

Externa nyheter

Japanska vindkraften skadades inte av tsunamin eller jordskalvet

Det har inte rapporterats om några skador på vindkraftverk i Japan, varken från tsunamin eller jordskalvet, skriver The Huffington Post. Inte heller den "jordskalvsanpassade" vindkraftparken Kamisu, belägen 30 mil från jordskalvets epicenter, skadades. Ägarna av...

2011-03-17

Externa nyheter

Vindkraft billigare än kärnkraft, säger EU:s klimatchef Hedegaard

Connie Hedegaard säger att om kostnaden för vindkraft till havs minskar så är det ett verkligt alternativ till den krisdrabbade kärnkraftsindustrin. Läs hela

2011-03-17

Externa nyheter

En ny lag om elcertifikat-regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

Näringsdepartementet har i dag i en promemoria lagt fram förslag till regelförenklingar i elcertifikatslagstiftningen. Ändringarna innebär att lagtexterna har omarbetats och omdisponerats i förhållande till den nuvarande lagen om elcertifikat. Utgångspunkten har varit de förslag till...

2011-03-17

Externa nyheter

Maud Olofsson vill se över elskatt för konsument och producent

Den senaste tiden har det förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer...

2011-03-16

Externa nyheter

Kommissionär tror att EU kommer ha hundra procent förnybart år 2050

"När vi talar om elsektorn, inte den totala energiförbrukningen, utan el, så tror jag att år 2050 kommer vi att ha 100 procent förnybar energi i Europa. Jag tror att det är helt genomförbart "...