Komm. från oss

2017-11-08

Komm. från oss

Markbygden ETT – en av Europas största industrisatsningar

GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited, del av Macquarie Group har har beslutat att gemensamt bygga och driva 179 vindkraftverk med sammanlagd effekt 650 MW i vindkraftsparken Markbygden ETT i Piteå kommun....

2017-10-30

Komm. från oss

Säkerställt kommunalt inflytande och fullgod miljöprövning – även utan veto

I ett drygt dussin insändare/debattartiklar har Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Gösta Singstrand var för sig argumenterat för det kommunala vindkraftvetots bevarande. Bland annat anser skribenterna att borttagande av det kommunala vetot skulle...

2017-09-29

Komm. från oss

Bestämmelsen om det så kallade kommunala vetot bör upphävas

I en artikel i Aktuell Hållbarhet 2017-09-29 ger advokater från elva välkända advokatbyråer stöd till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att upphäva bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken. När bestämmelsen...

2017-07-03

Komm. från oss

Investeringsbeslut för Åskälen och Svartnäs

Första halvåret 2017 avslutades med glädjande nyheter om investeringsbeslut för två stora vindkraftsprojekt, Åskälen och Svartnäs. Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG beslutade att bygga vindkraftspark Åskälen Strömsunds och Östersund kommuner i Jämtland. Åskälen...

2017-06-20

Komm. från oss

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har undersökt hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, från att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009 och efter att vägledningen för bestämmelsen tagits fram. I uppdraget ingick att...

2017-06-16

Komm. från oss

Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker

I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning....