Komm. från oss

2017-07-03

Komm. från oss

Investeringsbeslut för Åskälen och Svartnäs

Första halvåret 2017 avslutades med glädjande nyheter om investeringsbeslut för två stora vindkraftsprojekt, Åskälen och Svartnäs. Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG beslutade att bygga vindkraftspark Åskälen Strömsunds och Östersund kommuner i Jämtland. Åskälen...

2017-06-20

Komm. från oss

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har undersökt hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, från att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009 och efter att vägledningen för bestämmelsen tagits fram. I uppdraget ingick att...

2017-06-16

Komm. från oss

Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker

I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning....

2017-06-13

Komm. från oss

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan med många positiva effekter

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar...

2017-06-08

Komm. från oss

Stor potential för havsbaserad vindkraft – ny rapport från WindEurope

Havsbaserad vindkraft fortsätter att utvecklas snabbt, från nischteknik till storskalig producent av förnybar el. Det finns idag 12,6 GW havsbaserad vindkraft i Europa och till år 2030 kan den havsbaserade vindkraften producera 7% till 11%...

2017-06-08

Komm. från oss

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar jag att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher. Jan Hedman, ordförande för...