Komm. från oss

2017-09-29

Komm. från oss

Bestämmelsen om det så kallade kommunala vetot bör upphävas

I en artikel i Aktuell Hållbarhet 2017-09-29 ger advokater från elva välkända advokatbyråer stöd till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att upphäva bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken. När bestämmelsen...

2017-09-07

Komm. från oss

Debatt mellan Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, och Peter Bergman, kommunalråd (S) i Åre kommun

Kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar kan komma att minska efter att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslagit att det så kallade kommunala vetot tas bort. Bestämmelsen som idag ger varje enskild kommun rätt att fälla avgörande om vindkraft...

2017-07-03

Komm. från oss

Investeringsbeslut för Åskälen och Svartnäs

Första halvåret 2017 avslutades med glädjande nyheter om investeringsbeslut för två stora vindkraftsprojekt, Åskälen och Svartnäs. Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG beslutade att bygga vindkraftspark Åskälen Strömsunds och Östersund kommuner i Jämtland. Åskälen...

2017-06-20

Komm. från oss

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har undersökt hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, från att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009 och efter att vägledningen för bestämmelsen tagits fram. I uppdraget ingick att...

2017-06-16

Komm. från oss

Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker

I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning....

2017-06-13

Komm. från oss

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan med många positiva effekter

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar...