Komm. från oss

2017-06-08

Komm. från oss

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar jag att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher. Jan Hedman, ordförande för...

2017-05-19

Komm. från oss

”Vetot mot vindkraft skapar oacceptabelt lotteri”

Åre är ett exempel i raden på hur det kommunala vetot mot vindkraft skapar ett oacceptabelt lotteri för dem som vill investera i förnybar energi. Trots att en majoritet vill ha vindkraft har etableringen i kommunen offrats...

2017-04-19

Komm. från oss

Viktig proposition om förutsättningarna i elcertifikatsystemet

Idag har regeringen lämnat över en proposition till riksdagen som behandlar förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet. Propositionen innehåller bland annat förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 2030 och välkomnas av...

2017-02-17

Komm. från oss

SRN: Fastighetsskatten för vindkraftverk ska vara 0,2 procent

Skatterättsnämnden har i ett besked fastslagit att fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent av taxeringsvärdet, och inte till 0,5 procent som Skatteverket gjort gällande i sin tolkning. Bedömning: Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes den 1 januari...

2017-02-10

Komm. från oss

Kommentar till ledare i SMP ”Vindkraft utan bärkraft”

I Smålandspostens ledare 2017-02-07 skriver Jacob Sidenvall att krisläget på elcertifikatmarknaden beror på att man har investerat i olönsamma energislag och att marknaden kräver mer och mer skattepengar. Vi delar inte den uppfattningen. Med dagens...

2017-02-08

Komm. från oss

Replik: Låt inte de som gått i spetsen ta kostnaderna

Debatt i SvD Om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att elcertifikatsystemet fungerar. Det skriver företrädare för vindkraftsbranschen. Energiminister Ibrahim Baylan (S) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin skriver på SvD Debatt...