Komm. från oss

2017-06-13

Komm. från oss

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan med många positiva effekter

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar...

2017-06-08

Komm. från oss

Stor potential för havsbaserad vindkraft – ny rapport från WindEurope

Havsbaserad vindkraft fortsätter att utvecklas snabbt, från nischteknik till storskalig producent av förnybar el. Det finns idag 12,6 GW havsbaserad vindkraft i Europa och till år 2030 kan den havsbaserade vindkraften producera 7% till 11%...

2017-06-08

Komm. från oss

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar jag att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher. Jan Hedman, ordförande för...

2017-05-19

Komm. från oss

”Vetot mot vindkraft skapar oacceptabelt lotteri”

Åre är ett exempel i raden på hur det kommunala vetot mot vindkraft skapar ett oacceptabelt lotteri för dem som vill investera i förnybar energi. Trots att en majoritet vill ha vindkraft har etableringen i kommunen offrats...

2017-04-19

Komm. från oss

Viktig proposition om förutsättningarna i elcertifikatsystemet

Idag har regeringen lämnat över en proposition till riksdagen som behandlar förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet. Propositionen innehåller bland annat förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 2030 och välkomnas av...

2017-02-17

Komm. från oss

SRN: Fastighetsskatten för vindkraftverk ska vara 0,2 procent

Skatterättsnämnden har i ett besked fastslagit att fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent av taxeringsvärdet, och inte till 0,5 procent som Skatteverket gjort gällande i sin tolkning. Bedömning: Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes den 1 januari...