Komm. från oss

2017-02-10

Komm. från oss

Kommentar till ledare i SMP ”Vindkraft utan bärkraft”

I Smålandspostens ledare 2017-02-07 skriver Jacob Sidenvall att krisläget på elcertifikatmarknaden beror på att man har investerat i olönsamma energislag och att marknaden kräver mer och mer skattepengar. Vi delar inte den uppfattningen. Med dagens...

2017-02-08

Komm. från oss

Replik: Låt inte de som gått i spetsen ta kostnaderna

Debatt i SvD Om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att elcertifikatsystemet fungerar. Det skriver företrädare för vindkraftsbranschen. Energiminister Ibrahim Baylan (S) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin skriver på SvD Debatt...

2017-01-26

Komm. från oss

Förtroendekris för elcertifikatsystemet – nu måste politikerna ta sin del av ansvaret

Elcertifikatpriset har fallit till rekordlåga nivåer och läget är mycket allvarligt. Den senaste tiden har vi haft daglig kontakt med politiker och myndigheter i syfte att få dem att förstå allvaret i situationen och att...

2016-12-21

Komm. från oss

Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

Debatt i GP För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar...

2016-12-20

Komm. från oss

Negativt beslut om Blekinge Offshore sänder fel signaler

Regeringen fattar efter snart fyra års väntan ett negativt beslut till vindkraftsparken Blekinge Offshore och går därmed emot Mark och Miljööverdomstolen som menar att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera i området. Jag är mycket besviken över...

2016-11-10

Komm. från oss

Låt inte långsam nätutbyggnad bromsa omställningen

”Alla länder behöver ställa om och Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar elproduktion”, skriver Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi idag i ett debattinlägg på Supermiljöbloggen.  En majoritet i riksdagen är överens. År 2040 ska Sverige...