Pressmeddelanden

2017-06-27

Pressmeddelanden

Ny fart på vindkraftsinvesteringarna under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2017 beställdes vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 232 MW. Det kan jämföras med bara 2 MW under första kvartalet. Det framgår av ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar...

2017-06-20

Pressmeddelanden

Remissvar: Försiktigt förslag om havsbaserad vindkraft

Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft framstår som försiktig mot bakgrund av den senaste tidens drastiska prissänkningar. Nu behövs en konkret och tidsatt handlingsplan för utvecklingen av havsbaserad vindkraft även i Sverige. Det skriver Svensk Vindenergi...

2017-06-19

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar förslag om att slopa kommunalt veto mot vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker.  – Kommunernas veto...

2017-05-05

Pressmeddelanden

Vindkraftsinvesteringarna uteblev under första kvartalet

Under första kvartalet 2017 beställdes endast ett nytt vindkraftverk. Det visar ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar i dag. Förklaringen är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året...

2017-04-28

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi värvar från Nordisk Vindkraft

Branschorganisationen Svensk Vindenergi rekryterar Beatrice Teurneau för att arbeta med strategisk analys och samhällskontakter. Beatrice Teurneau kommer närmast från ett av medlemsföretagen, vind­kraft­sprojektören Nordisk Vindkraft. – Efter att ha arbetat med de olika delarna av...

2017-03-03

Pressmeddelanden

Välkommet förslag om korrigering av obalanser i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att möjliggöra snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet om exempelvis elanvändningen ändras. Förslaget överlämnades av regeringen till Lagrådet under gårdagen. – Vi har länge efterfrågat tätare uppföljning och snabbare...