Pressmeddelanden

2017-04-28

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi värvar från Nordisk Vindkraft

Branschorganisationen Svensk Vindenergi rekryterar Beatrice Teurneau för att arbeta med strategisk analys och samhällskontakter. Beatrice Teurneau kommer närmast från ett av medlemsföretagen, vind­kraft­sprojektören Nordisk Vindkraft. – Efter att ha arbetat med de olika delarna av...

2017-03-03

Pressmeddelanden

Välkommet förslag om korrigering av obalanser i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att möjliggöra snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet om exempelvis elanvändningen ändras. Förslaget överlämnades av regeringen till Lagrådet under gårdagen. – Vi har länge efterfrågat tätare uppföljning och snabbare...

2017-02-28

Pressmeddelanden

Välkommet besked om fastighetsskatt för vindkraften

Fastighetsskatten för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent – inte 0,5 procent – av taxeringsvärdet. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nämnden går därmed emot tidigare ställningstaganden från Skatteverket.  – Beskedet att den lägre...

2017-02-20

Pressmeddelanden

Vindkraftutbyggnaden bromsar in

Under 2016 minskade vindkraftsutbyggnaden i Sverige för tredje året i rad. Trenden fortsätter. Mellan 2017 och 2020 väntas en halvering av utbyggnaden jämfört med den senaste fyraårsperioden, 2013 till och med 2016. Det visar ny...

2016-12-21

Pressmeddelanden

Försenad utbyggnad av förnybar el strider mot EU-krav

Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick i stäv med nya EU-krav. Det framgår av ett nytt brev från EU-kommissionens ansvariga för förnybar energi. Partierna i energiöverenskommelsen har slagit fast att det...

2016-11-25

Pressmeddelanden

Energimyndighetens förslag bromsar utbyggnaden av förnybar el

Energimyndighetens förslag om elcertifikatsystemet skjuter utbyggnaden av förnybar el på framtiden och riskerar att skrämma bort investerare från den svenska elmarknaden. Det strider både mot EU:s inriktning och den svenska energiöverenskommelsen, skriver Svensk Vindenergi och...