Pressmeddelanden

2017-06-19

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi välkomnar förslag om att slopa kommunalt veto mot vindkraft

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker.  – Kommunernas veto...

2017-05-05

Pressmeddelanden

Vindkraftsinvesteringarna uteblev under första kvartalet

Under första kvartalet 2017 beställdes endast ett nytt vindkraftverk. Det visar ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar i dag. Förklaringen är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året...

2017-04-28

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi värvar från Nordisk Vindkraft

Branschorganisationen Svensk Vindenergi rekryterar Beatrice Teurneau för att arbeta med strategisk analys och samhällskontakter. Beatrice Teurneau kommer närmast från ett av medlemsföretagen, vind­kraft­sprojektören Nordisk Vindkraft. – Efter att ha arbetat med de olika delarna av...

2017-03-03

Pressmeddelanden

Välkommet förslag om korrigering av obalanser i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att möjliggöra snabbare korrigeringar av obalanser i elcertifikatsystemet om exempelvis elanvändningen ändras. Förslaget överlämnades av regeringen till Lagrådet under gårdagen. – Vi har länge efterfrågat tätare uppföljning och snabbare...

2017-02-28

Pressmeddelanden

Välkommet besked om fastighetsskatt för vindkraften

Fastighetsskatten för vindkraftverk ska beräknas till 0,2 procent – inte 0,5 procent – av taxeringsvärdet. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nämnden går därmed emot tidigare ställningstaganden från Skatteverket.  – Beskedet att den lägre...

2017-02-20

Pressmeddelanden

Vindkraftutbyggnaden bromsar in

Under 2016 minskade vindkraftsutbyggnaden i Sverige för tredje året i rad. Trenden fortsätter. Mellan 2017 och 2020 väntas en halvering av utbyggnaden jämfört med den senaste fyraårsperioden, 2013 till och med 2016. Det visar ny...