Pressmeddelanden

2016-10-25

Pressmeddelanden

Lägre vindkraftsproduktion trots fortsatt utbyggnad

Nya uppgifter från Svensk Vindenergi visar att det 2016 ser ut att bli lägre produktion från svenska vindkraftverk än året innan och att investeringstakten fortfarande är låg jämfört med de senaste åren. Branschorganisationen påpekar att...

2016-08-18

Pressmeddelanden

Sollefteå, Ockelbo och Örnsköldsvik toppar Vindkraftslistan

Under 2015 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 214 stycken. Mest vindkraft finns i Sollefteå som toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Ockelbo tar silverplatsen och Örnsköldsvik kniper tredjeplatsen. Totalt fanns...

2016-07-09

Pressmeddelanden

Uppgång i vindkraftsinvesteringar

Investeringarna i vindkraft ökade under andra kvartalet 2016, jämfört med kvartalet innan. Det visar statistik som Svensk Vindenergi presenterar idag. Men trots att den negativa trenden har brutits spår branschorganisationen en fortsatt lägre utbyggnadstakt jämfört...

2016-06-10

Pressmeddelanden

Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

Svensk Vindenergi ser positivt på att branschen nu har fått ett långsiktigt mål, men anser att utbyggnadsmålet för det förnybara på 18 TWh till år 2030 är alldeles för lågt − och att Energikommissionen borde...

2016-06-02

Pressmeddelanden

Björklund har helt fel om alliansregeringens energipolitik

Det är anmärkningsvärt att Liberalernas ledare inte känner till innehållet i alliansens egen energiöverenskommelse. Vi hoppas att övriga allianspartier är bättre pålästa om vad man kom överens om inför valet 2010 och att partierna fortfarande...

2016-05-03

Pressmeddelanden

Vinden har inte vänt – vindkraftsinvesteringarna går kräftgång

I dag släpper branschorganisationen Svensk Vindenergi statistik som visar att investeringarna i vindkraft i Sverige har sjunkit kraftigt det senaste året. Under det första kvartalet 2016 har investeringsbeslut i vindkraftsanläggningar motsvarande en effekt på 62,5...