Rapporter

2020-06-18

Rapporter

Marknadsföring för vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både kännedomen och attraktionen för yrket vindkrafttekniker och möjliga utbildningsvägar har det genomförts ett projekt som arbetat med marknadsföring i samverkan. Projektet "Marknadsföring för vindkrafttekniker -...

2020-04-08

Rapporter

Vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

Det finns en bred samsyn att vindkraft och annan förnybar el kommer att spela en avgörande roll för en klimatsmart elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom...

2020-04-07

Rapporter

Uppdaterad hållbarhetspolicy för perioden 2020-2025

Svensk Vindenergis hållbarhetspolicy är en sammanhållen strategi som fokuserar på klimat, miljö och människor. Policyn ska även inspirera andra aktörer att stärka sina hållbarhetsambitioner. Läs policyn här!

2019-10-30

Rapporter

Vindkraftsbranschens reviderade ”Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Klimatkrisen är akut. Vindkraften kan snabbt minska koldioxidutsläppen, både genom elektrifiering av transporter och industrin här hemma och genom att ersätta kolkraft i våra grannländer. Den fördubbling av vindkraften som vi räknar med de kommande...

2019-04-16

Rapporter

Nätverket Vindkraftens Klimatnytta: Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent

Det finns en bred samsyn att förnybar el och vindkraft kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en...

2018-02-20

Rapporter

Vår hållbarhetspolicy

Svensk Vindenergi vill vara förebilder då det kommer till klimat-, miljö- och social hänsyn – såväl i vårt utåtriktade arbete som i vår interna verksamhet. Vi vill aktivt verka för att minska våra verksamhetsrelaterade utsläpp,...