Vindkraftföretagens behov står i fokus för vår verksamhet

Svensk Vindenergi arbetar för att öka kunskapen om vindkraftbranschen och förståelsen för dess villkor hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.  Svensk Vindenergi arbetar aktivt genom att skapa opinion, informera beslutsfattare, fungera som remissinstans, bevaka omvärlden, informera om regler, skapa branschöverenskommelser, med mera.

Ett brett medlemsunderlag bäddar för ökad möjlighet att påverka politiska frågor som är viktiga för vindkraft-branschen.

 

Det här får du som medlem!

  • Möjlighet att genom Svensk Vindenergi påverka förutsättningarna för vindkraftbranschen i Sverige och EU
  • Tillgång till ett betydelsefullt nätverk inom vindkraftbranschen
  • Daglig mediabevakning om vindkraft
  • Möjlighet att påverka Svensk Vindenergis ställningstaganden och remissvar i viktiga frågor
  • Möjlighet att ingå i våra Råd där kansliet hämtar kunskap från branschen i viktiga frågor
  • Reducerad deltagaravgift på våra seminarier
  • Reducerad deltagaravgift på vår årliga Vindkonferens
  • Länkning till ditt företag via vår webbplats

För information om medlemskap vänligen kontakta:
Tomas Hallberg, tel: 070-164 44 53, tomas.hallberg@svenskvindenergi.org