2021-10-14

Nyhet

Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterar i dag om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet. – Regeringens beslut ger bättre...

2021-10-07

Krönika

Det hatiska samtalet måste få ett slut

Bara ett par månader in som anställd på Svensk Vindenergi har jag tagit del av flertalet exempel och berättelser om lokalt hätska och hotfulla samtal kring vindkraften. Det hatiska samtalsklimatet är oacceptabelt och djupt oroande....

2021-10-07

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till VIND 2021!

Välkommen till årets upplaga av VIND – Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på vindkraftsmarknaden. Svensk Vindenergi presenterar på konferensen ny statistik över vindkraftens utbyggnad. Industrins elektrifiering och regeringens arbete med energiomställningen är exempel...

2021-10-01

Nyhet

Frågor och svar om VIND 2021

Den 20 oktober är det dags för VIND – nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Ylva Tengblad, projektledare på Svensk Vindenergi, svarar här på de vanligaste frågorna om konferensen. Finns...

2021-09-23

Nyhet

Riksintressena måste bidra till elektrifieringen – inte motverka den

Systemet med riksintressen måste fungera bättre för att bidra till den kraftiga utbyggnad av elproduktion och elnät som krävs i Sveriges klimatomställning. Översynen av riksintressena som Boverket nu redovisar ger ingen positiv effekt. Riksintressen är...

2021-09-21

Debattartikel

Vindkraften producerar när elen behövs som bäst

Svensk Vindenergi har aldrig sagt att vindkraften ensam kan försörja Sverige med el. Det kan inget kraftslag göra. Men det är ett faktum att svenska industrier nu efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Förklaringen är enkel....

2021-10-07

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till VIND 2021!

Välkommen till årets upplaga av VIND – Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på vindkraftsmarknaden. Svensk Vindenergi presenterar på konferensen ny statistik över vindkraftens utbyggnad. Industrins elektrifiering och regeringens arbete med energiomställningen är exempel...

2021-09-20

Pressmeddelande

Budgeten måste snabbt följas upp av nya reformer

Regeringens planerade budgetsatsningar på energi- och klimatomställningen är välkomna. De behöver snabbt följas upp av förändrade regler och nya direktiv till myndigheter – åtgärder som kostar lite men ger stor nytta. Regeringen föreslår bland annat...

2021-09-08

Pressmeddelande

Water2H2 ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Water2H2 AB som ny medlem. Bolaget säljer lösningar för att, med el från vindkraft, producera och lagra grön vätgas. – Det är mycket positivt att vi nu har Water2H2 som medlem. Deras...

2021-08-24

Pressmeddelande

WIND NOW ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det tyska bolaget WIND NOW som ny medlem. Bolaget erbjuder service av vindkraftverk och har på senare tid etablerat sig i Sverige. – Det är väldigt positivt att vi får ytterligare en...

2021-06-30

Pressmeddelande

Sverige mest attraktivt för vindkraftsinvesteringar i Norden

Pressmeddelande, Stockholm den 30 juni 2021 Hittills i år har det investerats 15 miljarder kronor i vindkraft och Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för vindkraftsproduktion höjs till drygt 49 TWh...

2021-06-04

Pressmeddelande

Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Pressmeddelande den 4 juni 2021 Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av...

2021-09-21

Debattartikel

Vindkraften producerar när elen behövs som bäst

Svensk Vindenergi har aldrig sagt att vindkraften ensam kan försörja Sverige med el. Det kan inget kraftslag göra. Men det är ett faktum att svenska industrier nu efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Förklaringen är enkel....

2021-09-15

Debattartikel

Vindkraften kan och ska byggas hållbart

Det är ett faktum att svenska industrier efterfrågar vindkraft i sin klimatomställning. Utbyggnaden kan ske hållbart och med ett fortsatt starkt kommunalt självstyre, skriver Svensk Vindenergi i en slutreplik. I en replik hävdar företrädare för...

2021-09-09

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ger tillväxt och lokal utveckling

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som är hotet mot vårt samhälle. Utbyggd vindkraft är tvärtom en förutsättning för att säkra industrins klimatomställning och tillväxt, som i sin tur är avgörande för lokalsamhällets utveckling och välfärd,...

2021-09-08

Debattartikel

Elektrifieringen kräver politiskt ledarskap

Sverige har just påbörjat en omfattande elektrifiering för att möta klimatutmaningen. Vi kan lyckas, och då formar vi inte bara en hållbar framtid för dagens och morgondagens generationer – vi säkrar också jobb, tillväxt och...

2021-08-20

Debattartikel

Utbyggd vindkraft ett måste för tillväxt och klimatomställning

Industrins tillväxt och klimatomställning medför jobb och skatteintäkter lokalt – och omställningen måste föregås av utbyggd elproduktion. Det är ett faktum som inte alltid kommer fram i samhällsdebatten, men som är viktigt när kommunerna fattar...

2021-08-17

Debattartikel

Industrin behöver kraftigt med el – och kommunerna är nyckelaktörer

Svensk industri ska snabbt bli fri från klimatutsläpp och behöver i omställningen kraftigt med el. Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta behovet och kommunerna är nyckelaktörer i att göra utbyggnaden möjlig, skriver Daniel...

2021-10-14

Nyhet

Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterar i dag om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet. – Regeringens beslut ger bättre...

2021-10-01

Nyhet

Frågor och svar om VIND 2021

Den 20 oktober är det dags för VIND – nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Ylva Tengblad, projektledare på Svensk Vindenergi, svarar här på de vanligaste frågorna om konferensen. Finns...

2021-09-23

Nyhet

Riksintressena måste bidra till elektrifieringen – inte motverka den

Systemet med riksintressen måste fungera bättre för att bidra till den kraftiga utbyggnad av elproduktion och elnät som krävs i Sveriges klimatomställning. Översynen av riksintressena som Boverket nu redovisar ger ingen positiv effekt. Riksintressen är...

2021-09-20

Nyhet

Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA skriver i dag i Dagens industri att utbyggd vindkraft är ett måste för att industrin ska klara sin klimatomställning och säkra konkurrenskraften på en marknad som efterfrågor klimatneutrala...

2021-09-14

Nyhet

Viktigt med politisk handlingskraft i riksdagens nya arbetsår

Den krävs en snabb och omfattande elektrifiering för att Sverige ska kunna bli den första fossilfria välfärdsnationen. Svensk Vindenergi vill att riksdagens öppnande blir starten för ett arbetsår där ledande politiker samlas för att stödja...

2021-09-03

Nyhet

Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Det finns inte längre någon risk att det byggs för mycket elnät i Sverige. Risken är tvärtom att det byggs för lite. Det är en realitet som måste styra hanteringen av nya anslutningar till stamnätet,...