2021-07-07

Debattinlägg

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning" har rönt uppmärksamhet och debatten kryddas med påståenden som ”det kommunala självstyret hotas”, ”demokratin undergrävs” eller ”kommuner tvingas etablera vindkraft”. Efter att...

2021-07-06

Debattinlägg

Nyindustrialiseringen kräver stora investeringar i elproduktion

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning, skriver Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi. Hela artikeln

2021-07-06

Debattinlägg

Kommunal skatt på elproduktion behövs

Elektrifieringen i industrisektorn leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Den svenska elanvändningen kan fördubblas inom 20 år. Detta är avgörande för klimatomställningen och industrins konkurrenskraft - och därmed jobben. För att möta efterfrågan vill...

2021-07-06

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser oro

Skuggor, buller och utsläpp av bisfenol A, som vi även får i oss via mat och dryck, är farhågor som en del har vad gäller vindkraft. Daniel Badman bemöter felaktiga uppgifter. Hela artikeln  

2021-07-05

Debattinlägg

Fel – elen produceras när den behövs

Daniel Badman replikerar: Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när elen behövs bäst, är produktionen som störst. Enligt Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport producerade vindkraften 66%...

2021-07-05

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser människors oro

Daniel Badman replikerar: Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte  bra när felaktiga och påhittade uppgifter om...

2021-06-30

Pressmeddelanden

Sverige mest attraktivt för vindkraftsinvesteringar i Norden

Pressmeddelande, Stockholm den 30 juni 2021 Hittills i år har det investerats 15 miljarder kronor i vindkraft och Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för vindkraftsproduktion höjs till drygt 49 TWh...

2021-06-04

Pressmeddelanden

Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Pressmeddelande den 4 juni 2021 Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av...

2021-05-31

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti. – Det är...

2021-05-18

Pressmeddelanden

Stämmans beslut om styrelse i Svensk Vindenergi 2021

Tisdagen den 18 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Svensk Vindenergi. Med hänsyn till rådande restriktioner till följd av COVID-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade att gå på valberedningens förslag. Stefan Savonen (LKAB) och Fredrik Nordqvist...

2021-05-11

Pressmeddelanden

Sveriges energiomställning riskerar att bromsas på grund av brist på tillstånd

Vindkraftmarknaden i Sverige 2021 öppnade starkt. Nya kontrakt motsvarande nästan 1000 MW och investeringar till ett värde av 10 miljarder tecknades under årets första kvartal. Men just nu säljs det vindkraftsprojekt i högre takt än...

2021-04-28

Pressmeddelanden

LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar gruvbolaget LKAB som nytt medlemsföretag från och med april 2021. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. LKAB kommer...

2021-07-07

Debattinlägg

Kommuner måste bidra till klimatomställningen

Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet "En rättssäker vindkraftsprövning" har rönt uppmärksamhet och debatten kryddas med påståenden som ”det kommunala självstyret hotas”, ”demokratin undergrävs” eller ”kommuner tvingas etablera vindkraft”. Efter att...

2021-07-06

Debattinlägg

Nyindustrialiseringen kräver stora investeringar i elproduktion

Det finns flera bra förslag i vetoutredningen – men det behövs incitament för kommunerna att bidra till elektrifiering och klimatomställning, skriver Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi. Hela artikeln

2021-07-06

Debattinlägg

Kommunal skatt på elproduktion behövs

Elektrifieringen i industrisektorn leder till snabbt ökad efterfrågan på el. Den svenska elanvändningen kan fördubblas inom 20 år. Detta är avgörande för klimatomställningen och industrins konkurrenskraft - och därmed jobben. För att möta efterfrågan vill...

2021-07-06

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser oro

Skuggor, buller och utsläpp av bisfenol A, som vi även får i oss via mat och dryck, är farhågor som en del har vad gäller vindkraft. Daniel Badman bemöter felaktiga uppgifter. Hela artikeln  

2021-07-05

Debattinlägg

Fel – elen produceras när den behövs

Daniel Badman replikerar: Ett vindkraftverk levererar el i varierande grad under cirka 90% av årets timmar. På hösten och vintern när elen behövs bäst, är produktionen som störst. Enligt Svenska kraftnäts Kraftbalansrapport producerade vindkraften 66%...

2021-07-05

Debattinlägg

Felaktiga uppgifter om vindkraft underblåser människors oro

Daniel Badman replikerar: Det är bra att vindkraft diskuteras och att oro för ljudstörning, förändrad landskapsbild, påverkan på djur, natur och människor kan luftas. Men det är inte  bra när felaktiga och påhittade uppgifter om...

2021-06-23

Komm. från oss

Förslagen i ”En rättssäker vindkraftsprövning” når långt, men inte ända fram

2021-06-22 publicerades betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. I höstas välkomnade Svensk Vindenergi utredningen som skulle se över det så kallade kommunala vindkraftsvetot. Utredningen innehåller flera bra förslag men i vissa delar lever den inte upp till...

2021-06-16

Komm. från oss

Svensk Vindenergis inspel till vätgasstrategin

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med vätgasstrategin. Syftet är att visa på planeringsutmaningens storlek, behovet av ett internationellt marknadsperspektiv, och att understryka att Sverige har komparativa fördelar i vätgasekonomin...

2021-06-15

Komm. från oss

Artskyddsutredningen – Bra att implementera EU-direktivens artskyddsförbud i olika bestämmelser

Bra att implementera EU-direktivens artskyddsförbud i olika bestämmelser Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar föreslår att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler ska implementeras i separata bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven...

2021-06-15

Komm. från oss

Åtgärdsförslag till regeringens elektrifieringsstrategi

Svensk vindenergi har skickat in ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med elektrifieringsstrategin. Syftet är att bidra med konkreta och realistiska idéer för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering i hela samhället. Den...

2021-06-02

Komm. från oss

Över 110 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2024

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 110 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt...

2021-05-31

Komm. från oss

Kartläggning av tillståndsläget för vindkraft: ”Mörkt just nu – men lösningar i sikte kan säkerställa tillströmning av nya projekt”

En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills och innefattar bland annat enkäter till...