2022-01-18

Pressmeddelande

Ny analys: tillkommande vindkraft pressar elpriset

Vindkraften som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige. Det bedömer Sweco i en analys som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi....

2022-01-10

Debattartikel

Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser. Vindkraften har bäst möjligheter att möta...

2021-12-21

Nyhet

Rekordstor dygnsproduktion från vindkraften i december

Den 16 december satte vindkraften nytt produktionsrekord: 0,2 terawattimmar, TWh, på ett dygn. Det motsvarar omkring 80 procent av den potentiella effekten från Sveriges cirka 4 500 vindkraftverk. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare...

2021-12-20

Debattartikel

Vindkraften behöver debatteras utifrån fakta

Vindkraften byggs nu ut starkt. Det är allas rätt att föra fram åsikter om det. Men när det sprids osanningar riskerar beslut att tas på felaktiga grunder i en fråga som är avgörande för Sveriges...

2021-12-16

Pressmeddelande

Plagazi ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar svenskägda Plagazi som ny medlem. Företaget blir det första av föreningens medlemmar att syssla med återvinning – en välkommen och framåtsyftande förstärkning. – Vi är mycket glada att få ta del av...

2021-12-16

Debattartikel

Naturvårdsverket underskattar klimatnyttan med vindkraften

En elektrifiering av industrin och transportsektorn och en utbyggd elproduktion är avgörande för klimatmålen. Men Naturvårdsverket underskattar vindkraften. En effektiv klimatpolitik förutsätter rättvisande bedömningar av klimateffekter. Detta gäller inte minst ökad elproduktion, som behövs för...

2022-01-18

Pressmeddelande

Ny analys: tillkommande vindkraft pressar elpriset

Vindkraften som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige. Det bedömer Sweco i en analys som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi....

2021-12-16

Pressmeddelande

Plagazi ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar svenskägda Plagazi som ny medlem. Företaget blir det första av föreningens medlemmar att syssla med återvinning – en välkommen och framåtsyftande förstärkning. – Vi är mycket glada att få ta del av...

2021-12-07

Pressmeddelande

Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050 och den havsbaserade vindkraften kan – med rätt förutsättningar – möta nästan halva behovet, visar en ny studie. Nu krävs reformer som låter vindkraften...

2021-11-30

Pressmeddelande

Ny regering kan göra viktig skillnad för industrins klimatomställning

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Den nya regeringen har flera åtgärdsförslag på sitt bord som behöver förverkligas för att låta vindkraften möta det växande behovet av grön...

2021-10-20

Pressmeddelande

Turbulens på energimarknaderna – investerare i vindkraft avvaktar

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter på energimarknaden och att det...

2021-10-07

Pressmeddelande

Pressinbjudan: Välkommen till VIND 2021!

Välkommen till årets upplaga av VIND – Nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på vindkraftsmarknaden. Svensk Vindenergi presenterar på konferensen ny statistik över vindkraftens utbyggnad. Industrins elektrifiering och regeringens arbete med energiomställningen är exempel...

2022-01-10

Debattartikel

Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser. Vindkraften har bäst möjligheter att möta...

2021-12-20

Debattartikel

Vindkraften behöver debatteras utifrån fakta

Vindkraften byggs nu ut starkt. Det är allas rätt att föra fram åsikter om det. Men när det sprids osanningar riskerar beslut att tas på felaktiga grunder i en fråga som är avgörande för Sveriges...

2021-12-16

Debattartikel

Naturvårdsverket underskattar klimatnyttan med vindkraften

En elektrifiering av industrin och transportsektorn och en utbyggd elproduktion är avgörande för klimatmålen. Men Naturvårdsverket underskattar vindkraften. En effektiv klimatpolitik förutsätter rättvisande bedömningar av klimateffekter. Detta gäller inte minst ökad elproduktion, som behövs för...

2021-12-15

Debattartikel

Inför incitament för kommuner att medverka till omställningen

I en debattartikel i DN skriver företrädare för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner (FSV) att de vill regionalisera fastighetsskatten från vattenkraft och kommunalisera fastighetsskatten från vindkraft. Svensk Vindenergi välkomnar förslagen men vill gå betydligt längre. Alla...

2021-12-07

Debattartikel

Tredubblad elanvändning förutsätter kraftigt utbyggd havsbaserad vindkraft

Behovet av el ökar snabbt och kan komma att tredubblas till år 2050. Den havsbaserade vindkraften har potential att möta nära halva det förväntade elbehovet, visar en studie som Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag presenterar...

2021-11-23

Debattartikel

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft

I ett debattinlägg skriver Mats Ström, kommunikationsdirektör på Försvarsmakten, att myndigheten säger ja till åtta av tio vindkraftverk. Det låter hoppfullt, men påståendet behöver nyanseras. Enligt Energimyndighetens sammanställning, som det hänvisas till i debattinlägget, är...

2021-12-21

Nyhet

Rekordstor dygnsproduktion från vindkraften i december

Den 16 december satte vindkraften nytt produktionsrekord: 0,2 terawattimmar, TWh, på ett dygn. Det motsvarar omkring 80 procent av den potentiella effekten från Sveriges cirka 4 500 vindkraftverk. Elpriserna sjönk i hela landet tack vare...

2021-12-14

Nyhet

Nya regler om undantag från nätkoncession för vindkraftparker från 1/1 2022

Äntligen ligger det nya undantaget från nätkoncession för vindkraftparker på bordet! Även om det inte går hela vägen kommer undantaget att förenkla byggandet av vindkraft och innebär ett förtydligande av att vindkraftparker inte behöver söka...

2021-11-29

Nyhet

Sverige måste ta chansen att bli ledande på grön vätgas

Energimyndigheten har lämnat sitt förslag till vätgasstrategi för Sverige. Det är bra att förslaget har tagits fram. Vätgasen kan bli viktig för vårt lands konkurrenskraft. Men Svensk Vindenergi vill se högre ambitioner än de som...

2021-11-08

Nyhet

Vetoutredningens förslag ger mer vindkraft med fortsatt starkt självstyre

Svensk Vindenergi har nu lämnat sitt remissyttrande över utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” som sett över det kommunala vetot kring vindkraft. Utredningens förslag främjar vindkraften och säkrar ett fortsatt starkt kommunalt självstyre. Hotet från klimatförändringen är...

2021-11-01

Aktuellt

Kommentar till Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om stödtjänster

Svenska kraftnät har den 15 oktober slutredovisat regeringsuppdrag om stödtjänster till Infrastrukturdepartementet. Svensk Vindenergi har tillsammans med andra aktörer deltagit i referensgruppsarbetet och löpande bidragit till rapportens och förslagens utformning. Svensk Vindenergis kommentarer till redovisningen...

2021-10-25

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden...