Andelar i vindkraft växer i Sverige

En sammanställning gjord av Nätverket för vindbruk visar att 25 481 svenskar är medlemmar i vindkraftkooperativ (2011). År 2009 var antalet medlemmar 19 338.

Nedan kan du ladda ner Tore Wizelius tre handböcker om vindkraft.

Vindkraft tillsammans – för kooperativ
Lokalt ägd vindkraft – för kommuner
Vindkraft på lantbruk

Länk till Nätverket för vindbruk – med mycket bra fakta om andelsägd vindkraft.