Information om olyckor och haverier

 

Havererat vindkraftverk i Lemnhult

Under förmiddagen den 24 december 2015 havererade ett vindkraftverk i en vindkraftpark i Lemnhult. Inga personer skadades. Händelsen och den bakomliggande orsaken till haveriet finns nu i en rapport från haverikommissionen. I rapporten går att läsa att det var skruvförband som brast på grund av utmattningsskador. Turbintillverkaren delar haverikommissionens bedömningen av de bakomliggande orsakerna och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inte kan hända igen.

Rapporten kan du läsa här.

 

Hissolyckan i Tyskland

Den 28 september 2015 inträffade en olycka med en nedfallande hiss i ett vindkraftverk, i Tyskland. Olyckan ledde till att en person omkom och en annan person blev allvarligt skadad. Anledningen till olyckan misstänks vara en kombination av fel på både hissens motorer och den fånganordning (blockstopp) som har som uppgift att stoppa hissen i händelse av att hastigheten på hissen blir för hög. En utredning är tillsatt och i väntan på att utredningen är färdig och orsakerna är klarlagda, har turbinleverantörerna vidtagit försiktighetsåtgärder där flertalet tillfälligt har förbjudit användningen av hiss. Svensk Vindenergi bevakar händelsen och återkommer med mer information när utredningen är färdig.

 

Svensk Vindenergis arbete inom arbetsmiljö och säkerhet

Vindkraftsbranschen är en snabbt växande bransch därför är det viktigt att arbetsmiljö och säkerhetsarbetet följer med och utvecklas i minst samma takt som branschen växer.

År 2012 startades därför ett medlemsråd med fokus på just arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i syfte att förbättra säkerheten inom branschen. Detta sker bland annat genom att rådet lyfter viktiga frågor för diskussion, hittar gemensamma utvecklingsområden och skapar branschgemensamma riktlinjer. Rådet för arbetsmiljö och säkerhet har valt tre prioriterade förbättringsområden för skapande av gemensamma riktlinjer:

  • Arbete inom kallt klimat med risk för bland annat iskast
  • Ökad lägsta kunskapsnivå hos underleverantörer
  • Brandberedskap och räddningsinsatser

För varje område har en särskild arbetsgrupp inrättats som för arbetet framåt och löpande förankrar arbetet inom rådet.

Deltagande i Svensk Vindenergis medlemsråd och arbetsgrupper sker på frivillig basis och är möjlig för alla medlemmar, även om det såklart förutsätter att man är med på mötena och kan bidra till diskussionerna.

Utöver det som ovan nämnts finns det önskemål från Svensk Vindenergis styrelse att medlemmarna i möjligaste mån bör ansluta sig till det kostnadsfria AFA-ägda systemet för avvikelserapportering ENIA. En förutsättning för att kunna åstadkomma säkrare arbetsplatser är nämligen att olyckor och incidenter rapporteras så att lärdom och åtgärder kan sättas in som minskar risken att samma misstag upprepas. Flera företag har idag egna interna rutiner och rapporteringssystem för erfarenhetsåterföring, men det är väldigt viktigt att dessa erfarenheter även rapporteras inom branschen. ENIA används sedan flera år inom energibranschen men få inom vindkraftsbranschen kanske känner till det? Systemet är gratis och det är kompatibelt med flertalet andra system. Om fler ansluter sig till ENIA kan säkerheten inom vindkraftsbranschen förbättras och vi skulle få egen branschstatistik att arbeta med. Svensk Vindenergi kommer därför under våren att bjuda in till en dag för information och implementering av systemet.

Mer om vindkraft och säkerhet kan du läsa under våra frågor och svar. På Arbetsmiljöverkets nya temasida om vindkraft kan du läsa mer om risker och gällande regler. Sidan hittar du här.