Vindkraft – satsa på utbildning i förnybar energi

Idag sysselsätter vindkraftsbranschen cirka 4 000 personer. För att nå klimatmålen 2020 beräknar vi att det kommer att behövas väldigt många fler personer som arbetar med vindkraft i olika form, allt från elektriker, montörer och tekniker till jurister, ekonomer och ingenjörer. Behovet av kunnig personal inom vindkraftsbranschen är mycket stort. Just nu finns det behov av serviceelektriker, montörer samt personer som är duktiga på vindresurser.

En förteckning över olika kurser och utbildningsprogram inom vindkraft hittar du på Nätverket för vindbruks webbplats.