Vindkraften i Sverige driver omställningen till ett hållbart energisystem i Europa

AKTUELLT FRÅN OSS

2019-11-13

Debattinlägg

Vindkraft är snabbaste vägen till minskade utsläpp

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke skriver i Di 10/11 att organisationen med större kraft ska verka för effektiva åtgärder som ger verklig klimatnytta. Det välkomnar vi. Tyvärr nämner inte Jacke hur vi kan skapa förutsättningar för...

2019-11-04

Komm. från oss

Svensk Vindenergi välkomnar Nätkoncessionsutredningens förslag

Svensk Vindenergi har lämnat synpunkter på Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät. Vi välkomnar flera av de förslag som presenteras och som förväntas underlätta för energiomställningen. De tre viktigaste är: Möjligheten att bygga nät utan...

2019-10-25

Komm. från oss

Enorm potential för havsbaserad vindkraft

Idag står den havsbaserade vindkraften för 0,3 % av den globala kraftproduktionen. Men potentialen är enorm, menar International Energy Agency (IEA) som idag släppte rapporten Offshore Wind Outlook 2019. Trots en imponerande utvecklingstakt de senaste...

EXTERNA NYHETER

McDonalds skriver under PPA om 380 MW sol- och vindkraft i Texas

McDonalds tar stora klimatkliv genom ett nytt PPA-avtal om sol- och vindkraft i Texas som kommer kunna driva 2 500 restauranger. McDonalds bidrar därmed till...

EU:s finansministrar vill fasa ut fossila investeringar

EU:s fi­nans­mi­nist­rar säger i ett gemensamt uttalande att unionen borde fasa ut fi­nan­sie­ring för projekt inom olja, gas och kol. Förra året in­ve­ste­ra­de EU-banken EIB...

VI LANSERAR

REVIDERAD FÄRDPLAN FÖR 100 % FÖRNYBART

För att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 20 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 90 TWh.

Vilka utmaningar måste hanteras för att utbyggnaden ska kunna fortsätta? Och vilka fördelar bidrar vindkraften med i klimatkampen?

Läs vår reviderade Färdplan 2040, med ökat fokus på systemfrågor och havsbaserad vindkraft!

Läs färdplanen här
VI ORGANISERAR

VIND 2019

Münchenbryggeriet 23-24 oktober 2019

Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen samlar över 50 utställare, 60 talare och nära 1000 besökare.

Årets VIND-konferens fokuserar på branschens Färdplan 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft.

Anmälan är fortfarande öppen!

Stor rabatt för Svensk Vindenergis medlemsföretag. Läs mer och boka på www.vindkonferensen.se

VIND 2019
Se våra över 100 medlemmar

Pressrelaser, debattinlägg, kommentarer

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.