hero-image

Vindkraften skapar jobb, tillväxt och klimatnytta

Vindkraften gör klimatomställningen och stärkt konkurrenskraft möjlig när svensk industri elektrifieras, och sedan exporterar varor och tjänster gjorda på svensktillverkad grön el.

Fakta om vindkraft

%

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

150+

Vi har över 150 medlemmar och samlar aktörer från hela vindkraftens värdekedja.

Bli medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är vindkraftens branschorganisation. Vi arbetar för ditt företag, för Sverige, för världen och för klimatet.

Aktuellt