Vindkraften skapar jobb, tillväxt och klimatnytta

Vindkraften byggs snabbt och producerar grön el till konkurrenskraftiga priser. Den möjliggör elektrifieringen av svensk industri och spelar en avgörande roll i arbetet med att stoppa klimatutsläppen.

Fakta om vindkraft

%

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

140+

Vi har över 140 medlemmar och samlar aktörer från hela vindkraftens värdekedja.

Bli medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är vindkraftens branschorganisation. Vi arbetar för ditt företag, för Sverige, för världen och för klimatet.

Aktuellt