Vindkraften i Sverige driver omställningen till ett hållbart energisystem i Europa

AKTUELLT FRÅN OSS

2021-10-25

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden...

2021-10-22

Nyhet

Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Klimaträttsutredningen lämnar flera förslag som kan bidra till utbyggnaden. Svensk Vindenergi välkomnar i sitt remissvar flera av förslagen...

2021-10-20

Debattartikel

Ändra reglerna om hinderbelysning för att möjliggöra vindkraft

Utbyggd vindkraft handlar om att både stoppa klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. Nu behövs förändrade regler för belysningen på vindkraftverken som låter utbyggnaden fortsätta vara stark. Sverige är i början av en...

EXTERNA NYHETER

Vindkraft till havs ska bli enklare att producera

Sveriges Radio intervjuar bland andra Svensk Vindenergi om regeringens beslut att bygga ut stamnätet för att ansluta vindkraft till havs. Lyssna till radioinslaget

Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el

Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna, skriver forskare och branschföreträdare på DN Debatt. Sverige har...

LÄSTIPS

FÄRDPLAN 2040
Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

Inriktningen i världen går inte att ta miste på. Gröna och hållbara energilösningar efterfrågas av industrin, transportsektorn och hushållen.

Vindkraften spelar en avgörande roll.

Men vilka utmaningar måste hanteras för att utbyggnaden ska kunna fortsätta?

Läs vår Färdplan 2040!

Läs färdplanen här
VI ORGANISERAR

VIND 2021

Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen den 20 oktober 2021.

Anmälan är öppen! Det finns fortfarande platser kvar, både live och digitalt.

Läs mer på VIND-webben.

VIND 2021
LÄS VÅR

HÅLLBARHETSPOLICY

–> för perioden 2020-2025

Svensk Vindenergis hållbarhetspolicy är en sammanhållen strategi som fokuserar på klimat, miljö och människor.

Policyn ska även inspirera andra aktörer att stärka sina hållbarhetsambitioner.

Läs policyn här!

HÅLLBARHETSPOLICY
Se våra över 100 medlemmar

Pressrelaser, debattinlägg, kommentarer

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.

Loading