Aktiviteter om vindkraft

Svensk Vindenergi arrangerar varje år konferensen VIND, som är nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Vill du ha en möjlighet att nätverka med kollegor i vindkraftsbranschen – då är det här du ska vara. Under konferensen delas även Stora Förnybarhetspriset ut.

Vi deltar under Almedalsveckan, seminarier, konferenser m.m. För mer av våra egna såväl som andra vindkraftsrelaterade aktiviteter, se vår kalender