Svensk Vindenergis evenemang

Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Den 8 december bjuder Svensk Vindenergi in till frukostseminarium. På seminariet presenteras och diskuteras en ny studie av det framtida elbehovet och i vilken utsträckning det kan mötas av vindkraft till havs.

Frukostseminarium om havsbaserad vindkraft

Vindkonferensen

Svensk Vindenergi arrangerar varje år konferensen Vind, som är nordens största årligt återkommande mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Vill du ha en möjlighet att nätverka med kollegor i vindkraftsbranschen? Då är det här du ska vara.

Vind 2021

Kontakta gärna vårt kansli om du har frågor om våra evenemang eller deltagande i andra aktörers seminarier, konferenser, med mera.

Kontaktuppgifter till kansliet på Svensk Vindenergi