Almedalen 2019

Svensk Vindenergi arrangerar inget eget seminarium under årets Almedalsvecka, men vi finns på plats och deltar i ett flertal paneler. Vill du boka ett möte med oss, eller har du frågor kring vår medverkan? Kontakta hanna.magnusson@svenskvindenergi.org eller tomas.hallberg@svenskvindenergi.org.

Här finner du en sammanställning över vårt deltagande, samt ett urval av energievent.