Vindkraft i hela världen går samman på GWD, 15 juni!

Global Wind Day ska öka allmänhetens kunskap om vindkraftens fördelar som energikälla och öka allmänhetens samt politikers stöd för vindkraftprojekt.

Vindkraftföreningar i länder runt om i världen anordnar varje år Global Wind Day med aktiviteter såsom konferenser, tävlingar, utställningar och besök vid vindkraftverk för allmänheten. Budskapet om vindkraften som en del av en lösning på klimatproblematiken kommer att nå ut till flera miljoner människor!

Vill du ha mer information om Global Wind Day, klicka här.

Vindkraftens lokala påverkan 

I stora delar av Europa har den landbaserade vindkraften nu lägst produktionskostnad i relation till andra energikällor. Samtidigt har produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft fallit med över 60 % på tre år. Enligt WindEuropes beräkningar bidrar vindkraften varje år med hela 36 miljarder euro till EU:s BNP. Den snabba ekonomiska utvecklingen gör att vindkraften får en mycket viktig roll att spela på lokal nivå!

I synnerhet i de regioner där traditionellt koldioxidtunga industrier nu successivt avvecklas, lockar vindkraftens lönsamhet investeringar till landsbygden och genererar arbetstillfällen. Vindindustrin står redan idag för cirka 260 000 högkvalificerade jobb i Europa och genererar upp till 1,15 miljoner arbetstillfällen på global nivå. Efterfrågan på arbetskraft är redan stor och förväntas öka ytterligare framöver.

Många av vindkraftens globala ekonomiska effekter är redan kända och omskrivna, medan den lokala påverkan är mindre känd. WindEurope har i kampanjen ”Local impact global leadership” sammanställt en översikt som rätar ut vissa frågetecken: Var finns jobben? Var finns turbinfabrikerna och resterande försörjningskedja? Hur kan samhället dra nytta av vindkraften? Hur gagnar vindkraften kommuner?

Ta del av kampanjen här!

Foto: WindEurope