Stora Förnybarhetspriset

Stora Förnybarhetspriset instiftades av Svensk Vindenergi år 2011, i syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet (utanför energibranschen) med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning.

Statyetten tillverkas i återvunnet glas och har formgivits av konstnären Jonas Torstensson.

Läs mer på: vindkonferensen.se/program/fornybarhetspriset

Norsk Hydro vinnare 2019

Motiveringen löd: ”Genom att teckna långsiktiga elavtal (PPA) har Norsk Hydro möjliggjort investeringar på cirka 14 miljarder kronor i svenska vindkraftsprojekt. Projekten kommer tillsammans att leverera nära 4 TWh per år, vilket motsvarar den årliga elproduktionen från en halv kärnkraftsreaktor. Satsningen minskar utsläppen av växthusgaser med omkring 2,4 miljoner ton per år. Potentialen är stor för konkurrenskraftig, trygg och förnybar elförsörjning. Norsk Hydro har både sett möjligheten och gått till handling. Genom att ta ledningen inspirerar de den svenska elintensiva industrin att följa efter.”

Läs pressmeddelandet här.

Aquila Capital vinnare 2018

Stora Förnybarhetspriset tilldelas 24 oktober år 2018 investmentbolaget Aquila Capital, som genom sina satsningar på förnybar energi inspirerat andra bolag att investera hållbart.

Apple vinnare 2017

Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset går 2017 till det amerikanska it-företaget Apple för deras satsningar på förnybar energi. Priset som varje år delas ut av Svensk Vindenergi överlämnades under högtidliga former under VIND-konferensen den 12 oktober.

Läs hela pressmeddelandet här

Wallenstam får Stora Förnybarhetspriset 2016

Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset gick 2016 till fastighetsbolaget Wallenstam för företagets omfattande satsningar på förnybar energi. Priset som varje år delas ut av Svensk Vindenergi överlämnades under högtidliga former till Wallenstams vd, Hans Wallenstam, under den stora VIND-konferensen den 26 oktober.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Google belönas med Stora Förnybarhetspriset 2015

Stora Förnybarhetspriset 2015 delades ut av Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger under konferensen och middagen på ”Vind – Ett förnybart Europa?” på Waterfront i Stockholm den 4 november. Mottagare av priset var Google och deras Sverigechef Anders Berglund.

Motiveringen lyder:
Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över sina datorhallar på förnybar el. Genom sina samarbetsformer går de ett steg längre och säkrar att ny förnybar produktionskapacitet tillförs. Investeringarna i Sverige kan dessutom verka som inspiration till ett mer internationellt perspektiv i energifrågan.

Länk till pressmeddelande

20151104 beskur Anders B

Polarbröd 2014 års vinnare av Stora Förnybarhetspriset

Under middagen på kvällen den 21 oktober, den första dagen av Vind 2014 på Waterfront Stockholm, överlämnade Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström, Stora Förnybarhetspriset till Anna Borgeryd, Polarbröd.

Motiveringen lyder:

Polarbröd är familjeföretaget som genom långsiktig affärsmässighet vill vara en positiv kraft i omställningen till ett uthålligt samhälle. Med insikten att förnybar energi är en nyckelfaktor har företaget nu tagit nästa steg i sin strävan efter resurseffektivitet och hållbara lösningar. Genom en investering på över 150 miljoner kronor i fyra egna vindkraftverk siktar koncernen på att producera minst lika mycket förnybar el som polarbagerierna förbrukar. Polarbröd fortsätter därmed att vara en ledstjärna för alla företag som vill kombinera affärsmässighet med ansvarstagande gentemot kommande generationer.

Läs hela pressmeddelandet

Stora Förnybarhetspriset Anna Borgeryd, Polarbröd

 

Audi e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning” på Waterfront i Stockholm.

Motiveringen lyder:

Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle.

Hela pressmeddelandet (also in English)

Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

 

År 2012 belönades Tesla Motors med Stora Förnybarhetspriset

Tesla Motors står för en mycket liten del av världens biltillverkning, men ingen annan tillverkare har på samma sätt gjort omställningen av transportsektorns energianvändning så attraktiv. Tesla tar också ett ansvar utöver det vanliga, genom att se till att deras elbilar kan snabbladdas med förnybar el. Tesla är en förebild för företag och entreprenörer världen över – Tesla har visat vägen.

Läs hela pressmeddelandet (also in English)

Energiminister Anna-Karin Hatt, Esben Pedersen, Tesla Nordic och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.

Energiminister Anna-Karin Hatt, Esben Pedersen, Tesla Motors och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora Förnybarhetspriset 2012 till Tesla Motors

Stora Förnybarhetspriset 2012 till Tesla Motors

Framför Tesla Roadster står mottagare av Stora Förnybarhetspriset Esben Pedersen, Tesla Nordic och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

 

 

 

Stora Förnybarhetspriset 2011 – delades ut till IKEA

Svensk Vindenergi belönar IKEA med Stora Förnybarhetspriset

Under Vind – TA TILLVARA KRAFTEN den 14-15 september 2011, delades Stora Förnybarhetspriset ut, vinnare blev IKEA.

Motiveringen till Stora Förnybarhetspriset 2011 lyder:

”IKEA har som målsättning att företagets alla byggnader ska använda 100 procent förnybar el. Som ett led i arbetet att nå målet har IKEA investerat i nio nya vindkraftverk i Dalarna, som skall försörja företagets 17 svenska varuhus med el. På detta sätt gör IKEA inte bara det aktiva valet att använda förnybar el, utan även valet att se till att den förnybara elen är nytillkommande el – den byggs med nya vindkraftverk. IKEA har också beslutat att installera 150 solcellsanläggningar i Europa och Nordamerika, varav 40 nu är på plats.”

Priset togs emot av Eva Stål, koordinator miljö och socialt ansvar på IKEA Svenska Försäljnings AB.

-Syftet med priset är att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. IKEA har förstått sin roll och det är därför glädjande att få ge vårt första pris till IKEA, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.