Vårmöte och föreningsstämma 2020

Var? Hasselbacken, på Djurgården i Stockholm
När? Tisdagen den 19 maj
Hur? Mer info här!

 

Vårmöte och föreningsstämma 2019

Den 14 maj hölls föreningens årsmöte inklusive seminarium och mingel, på vackra Hasselbacken i Stockholm! Under Vårmötet smygstartades firandet av Svensk Vindenergis tioårsjubileum med tårta och bubbel.

Stort tack till moderator Mia Bodin och samtliga talare för goda insatser på scenen. Här finner du länk till programmet.  Är du intresserad av deltagarlista eller önskar du ta del presentationer från eftermiddagens talare, kontakta hanna.magnusson@svenskvindenergi.org.

 

Mer om temat 2019: Hållbar finansiering genom ursprungsgarantier

Ursprungsmärkningen ger elanvändarna information om hur elen produceras. För att elhandlarna ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt, måste de köpa ursprungsgarantier.

Systemet för ursprungsmärkning har fått en del kritik; eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att konsumenten får just den el som köpts enligt garantin.

Vilken roll har ursprungsgarantierna i omställningen? Vilka regler ska gälla i Sverige kring kommunikation av förnybar el? Hur kan man marknadsföra sig som en miljövänlig aktör? Behöver samverkan mellan myndigheter och politik stärkas för att inte hämma klimatförbättrande satsningar? Och inte minst – hur främjas handeln med ursprungsgarantier framöver?

 

Bilder från Vårmötet 2019: