Vårmöte och Föreningsstämma 2020

OBS: Med anledning av risk för smittospridning av COVID-19 ställer vi in Vårmötet (gemensam lunch samt eftermiddagens seminariesession). Föreningsstämman  kommer dock att hållas som vanligt och är öppen för medlemmar i Svensk Vindenergi. Anmäl dig här.

Var? Hotell Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Djurgården i Stockholm
När? 19 maj kl. 11.00 – 12.00
Hur tar jag mig dit? Res klimatsmart med SJ och med SL inom Stockholm

Vind och vatten kommer att vara huvudspelare i framtidens elektrifierade och digitaliserade samhälle där nya stödtjänster, flexibla hushåll och spännande sektorskopplingar möjliggör integrering av förnybar elproduktion till en låg systemkostnad.

För att energisystemet ska fungera utifrån ett försörjningstrygghetsperspektiv behöver utmaningar kring situationer med såväl för lite som för mycket effekt kunna hanteras. Då krävs tillgång till lösningar så som energilager, utökad överföringskapacitet och mer handel över landsgränserna. För att skapa ett kostnadseffektivt energisystem måste också el-, värme-, industri- och transportsektorn kopplas samman – inte minst genom flexibilitet på användarsidan.

Hur långt räcker befintliga flexibilitetsresurser för att vi ska kunna möta effektutmaningarna långsiktigt? Hur mycket extra flexibilitet behöver systemet och när i tiden? Hur hanterar vi framtidens effektutmaningar på ett kostnadseffektivt sätt? Och när vi tittar på Sverige – hur långt har tillämpningen av tekniker anpassade för vindkraft att bidra med systemtjänster kommit? Finns det (ännu outforskade) möjligheter för branschen att tjäna pengar på att leverera systemtjänster?

Moderator för Vårmötet är Peter Zachrisson, vd Stena Renewable och vice ordförande i Svensk Vindenergis styrelse. Talare presenteras inom kort.

Hålltider för dagen:

  • Registrering 11.00
  • Stämma 11.30
  • LUNCH 12.30
  • Vårmöte: Leveranssäkert förnybart elsystem 13.30
  • Seminarieblock 1 – om effektutmaningar och kostnadseffektiva lösningar 13.40
  • FIKAPAUS 14.30
  • Seminarieblock 2 – om nyttan med systemtjänster från vindkraft 14.50
  • Summering och avslut 15.40
  • MINGEL fr. 15.50 t.o.m. 16.45

Anmäl dig här senast den 5 maj. 

 

 

Vårmöte och Föreningsstämma 2019

Den 14 maj hölls föreningens årsmöte inklusive seminarium och mingel, på vackra Hasselbacken i Stockholm! Under Vårmötet smygstartades firandet av Svensk Vindenergis tioårsjubileum med tårta och bubbel.

Stort tack till moderator Mia Bodin och samtliga talare för goda insatser på scenen. Här finner du länk till programmet.  Är du intresserad av deltagarlista eller önskar du ta del presentationer från eftermiddagens talare, kontakta hanna.magnusson@svenskvindenergi.org.

 

Mer om temat 2019: Hållbar finansiering genom ursprungsgarantier

Ursprungsmärkningen ger elanvändarna information om hur elen produceras. För att elhandlarna ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt, måste de köpa ursprungsgarantier.

Systemet för ursprungsmärkning har fått en del kritik; eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att konsumenten får just den el som köpts enligt garantin.

Vilken roll har ursprungsgarantierna i omställningen? Vilka regler ska gälla i Sverige kring kommunikation av förnybar el? Hur kan man marknadsföra sig som en miljövänlig aktör? Behöver samverkan mellan myndigheter och politik stärkas för att inte hämma klimatförbättrande satsningar? Och inte minst – hur främjas handeln med ursprungsgarantier framöver?

 

Bilder från Vårmötet 2019: