2018-12-06

Aktuellt

Allmänna motionstiden 2018 – sammanställning

Nedan följer en sammanställning av de motioner år 2018 som berör vindkraft och förnybar energi. Den allmänna motionstiden pågick t.o.m. 2018-11-30.

Motion 2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Klimatsmart och stabil elproduktion

Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Klimatpolitik för hoppfulla

Motion 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Ett tryggt och hållbart energisystem

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2668 av Laila Naraghi (S)
Betydelsen av leveranssäkerhet

Motion 2018/19:2445 av Lars Thomsson (C)
En tredje elkabel till Gotland

Motion 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP)
Mål för flexibilitet i elsystemet

Motion 2018/19:2164 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsproduktion

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M)
Begränsa och precisera riksintressenas arealer

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Skatt på energi

Motion 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Hållbarhetskrav i vindkraftsplanering

Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Säkrad effektbalans

Motion 2018/19:1946 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2018/19:1885 av Johan Hultberg (M)
Världens mest ambitiösa klimatmål kan nås genom nordiskt samarbete

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M)
Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP)
Planeringen av det svenska stamnätet för el och behovet av ökat effektutrymme

Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Försvarsmakten, klimat och miljö

Motion 2018/19:1757 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Elområden

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M)
Ta vara på den småskaliga vattenkraften

Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S)
Om klimatobligationer och en grön investmentbank

Motion 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S)
Säkra långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2018/19:1525 av Lars Hjälmered (M)
Kapade handläggningstider samt grön gräddfil för näringslivet

Motion 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S)
Effektiva tillståndsprocesser

Motion 2018/19:925 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av vindkraften

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En ny politik för det samiska folket

Motion 2018/19:811 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2018/19:679 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Tillståndsprocesser

Motion 2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD)
Buller från vindkraftverk

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L)
Förbättrat miljöarbete på kommunal nivå

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L)
Energiomställningens förutsättningar – elnät och elektrifiering

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Samers rättigheter

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Klimaträttvisa

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik