2020-04-24

Aktuellt

Covid-19: Information från myndigheter till Svensk Vindenergis medlemsföretag

Information från Säkerhetspolisen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB) till Svensk Vindenergis medlemsföretag.

  • Säkerhetspolisen har 15 april utfärdat allmänt råd om Covid-19 och säkerhetsskydd där de beskriver underrättelsehot, påverkan, klassificering av information, ändrade arbetssätt samt hur man anmäler säkerhetshotande händelser.
    • Energimyndigheten rekommenderar att företag tar del av informationen.
  • Folkhälsomyndigheten har 17 april tagit fram Nationell strategi för diagnostik av covid-19 som handlar om utökad provtagning och diagnostik av covid-19. Testmetodik och processer för serologisk påvisning av genomgången covid-19 infektion kommer att läggas till i nästa version av strategin.
    • Energimyndigheten rekommenderar att arbetsgivare gör en behovsbedömning redan nu.

Ovanstående information har även förmedlats till huvudkontaktpersonerna i Svensk Vindenergis medlemsföretag.