2017-10-31

Aktuellt

IEA har släppt World Energy Outlook 2017

IEA , International Energy Agency, har släppt World Energy Outlook 2017. Här förutspår man att “In the European Union, wind power becomes the leading source of electricity soon after 2030″.

Läs mer här

 

Vinden vänder för vindkraftparkerna

Runt om i länet planeras flera vindkraftparker. Hittills har det varit svårt att få parkerna lönsamma, men med ny teknik ser framtiden bättre ut.

”Tidigare, och även i dag, så har lönsamheten varit ett problem. Men det vi ser i framtiden är att produktionspriserna kommer gå ner och det beror främst på en snabb teknikutveckling.”
Charlotte Unger Larson, vd på branschorganisationen Svensk vindenergi

Läs mer här

 

Debatt mellan Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi, och Peter Bergman, kommunalråd (S) i Åre kommun

Kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar kan komma att minska efter att Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslagit att det så kallade kommunala vetot tas bort. Bestämmelsen som idag ger varje enskild kommun rätt att fälla avgörande om vindkraft ska tillåtas eller inte.

 

Källa: Sveriges Radio