2017-09-28

Aktuellt

EUFORES 17th Inter-Parliamentary Meeting

Den 29:e september hålls EUFORES 17th Inter-Parliamentary Meeting om förnybar energi och energieffektivitet – kapitel II “Baltic Sea energy cooperation – stronger together on the way to a 100% RES energy system” i Tallinn, Estland.

Vid mötet deltar parlamentariker från hela EU inom nätverket EUFORES och vindkraftens branschorganisationer kommer att finnas på plats för att argumentera för att havsbaserad vindkraft har en viktig roll att fylla i det framtida förnybara energisystemet.

Med en ambitionshöjning och utökat samarbete för havsbaserad vindkraft kring Östersjön, kan man vinna många fördelar som försörjningstrygghet, näringslivsutveckling, arbetstillfällen.

Vindkraftbranschen sänder en uppmaning till deltagarna vid EUFORES att ta fasta på möjligheterna och aktivt arbeta för mer förnybar energi kring Östersjön i en deklaration som presenteras vid mötet – Baltic Sea Declaration.

Läs mer:

Inbjudan

Program

Baltic Sea Decleration