2018-09-05

Aktuellt

Programlansering: VIND-konferensen 2018

Temat för årets VIND-konferens är Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040. För klimatnytta och konkurrenskraft! Hör nyckelaktörer och beslutsfattare diskutera förutsättningar och utmaningar för en 100% förnybar framtid med hjälp av vindkraft. Simultantolkning från svenska till engelska erbjuds våra internationella besökare. 

Hotet från den globala uppvärmningen växer. Men det gör också möjligheterna för vindkraften att erbjuda en konkurrenskraftig lösning på problemet. I Sverige ska minst 200 miljarder kronor investeras i vindkraften för att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem 2040. Elcertifikatsystemet är snart fullt och då blir tillgång till goda vindlägen, effektiva tillståndsprocesser, och modern nätinfrastruktur avgörande.

Med ett förbättrat investeringsklimat genom Energiöverenskommelsen, uppdaterade myndighetsinstruktioner som ställer krav på att klimatet prioriteras, samt insatser för en ökad lokal acceptans, så har Sverige möjlighet att fullt ut realisera vindkraftens potential.

Svensk Vindenergis färdplan lanseras i oktober 2018.

Ta del av hela programmet på vindkonferensens webb, www.vindkonferensen.se.