2019-02-12

Aktuellt

Rättelse: artikel i TT om vindkraftstatistik 2018

I en intervju med Olle Lindström, journalist på TT, citerades Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson om den snabba utbyggnadstakten av vindkraft i Sverige: 

En fördubblad vindkraftsproduktion fram till 2022. Och om det fortsätter i den takten kommer vinden stå för närmare hälften av svensk elproduktion 2040, enligt branschens nya prognos.

I citatet åsyftas egentligen elanvändningen, alltså inte elproduktionen: 

En fördubblad vindkraftsproduktion fram till 2022. Och om det fortsätter i den takten kommer vinden stå för närmare hälften av svensk elanvändning 2040, enligt branschens nya prognos.

För frågor, kontakta hanna.magnusson@svenskvindenergi.org.