2019-06-27

Aktuellt

Så kan vindkraften bidra till ett stabilare elsystem

Den 20 juni arrangerade Svensk Vindenergi ett frukostseminarium tillsammans med Svenska Kraftnät med tema Så kan vindkraften bidra till ett stabilare elsystem.

Det finns en stor affärsmässig potential för vindkraften (genom de balansansvariga) att delta på reglerkraftmarknaden. Det finns idag inga tekniska hinder för vindkraften att lägga bud via den manuella störningsreserven mFRR.

Anledningen till att ovanstående inte sker i nuläget, tycks vara att få aktörer känner till möjligheten. I framtiden kommer fler och snabbare produkter att vara intressanta i takt med att de blir bättre anpassade för vindkraften.

Presentationerna från seminariet finner du här.