2020-02-15

Aktuellt

Svensk Vindenergi söker: Strategisk analytiker med ansvar för elnät- och elsystemsfrågor

Vill du ha ett utmanande och betydelsefullt jobb som utgår från vad näringslivet kan göra i kampen mot klimatförändringarna?

Är du analytiskt lagd, bra på att kommunicera och drivs av att påverka samhällsutvecklingen?

Vill du sitta i förarsätet i en bransch vars produktion kommer att dubblas de kommande två åren?

Söker du en variationsrik och utvecklande roll i en verksamhet som präglas av hög kompetens och fokus på leverans?

Din roll

Du kommer främst att arbeta med frågor kring till elnät, elsystem och elmarknad. Fokus ligger på hur vindkraften kan fortsätta att växa genom att undanröja flaskhalsar och underlätta integrering av vindkraft i elsystemet, genom till exempel nya systemtjänster för vindkraft.  I arbetet ingår även att ta fram underlag till våra positioner i EU- och internationella frågor.

Arbetsuppgifter

 • Ta fram positioner som du kontinuerligt för en dialog kring med framförallt beslutsfattare inom regering, riksdag, myndigheter och näringsliv.
 • Leda projekt, medlemsråd och arbetsgrupper inom dina ansvarsområden samt vara branschens representant i olika aktörsråd bland berörda myndigheter.
 • Svara på remisser inom dina ansvarsområden.
 • Opinionsbildning genom debattartiklar, pressmeddelanden m.m.
 • Kvartalsvis statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden

Svensk Vindenergi – en branschorganisation som växer i betydelse

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Våra medlemmar är projektörer, investerare, kraftbolag, kommunala energibolag, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen. I dagsläget har vi ca 120 medlemsföretag.

Vi är vindkraftens samlade röst i samhället och vi jobbar för att vindkraften ska nå sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle – och vi är på god väg!  År 2019 – 2022 fördubblas vindkraftsproduktionen så att hela 30 % av den el vi använder kommer från vindkraft. Vår målsättning är att vindkraftens andel ska öka till 50 % till år 2040 och att vi då, tillsammans med vattenkraften, utgör basen i ett förnybart elsystem.

Krav och önskemål

 • Minst 5 års erfarenhet av arbete med marknadsanalyser och strategiskt arbete inom energiområdet. Du är bra på att fånga upp och analysera ny information och se vad den har för betydelse för möjligheten att uppnå våra mål.
 • Du tänker affärsmässigt och sätter medlemmarnas ekonomiska intressen i första hand.
 • Som person gillar du att lösa problem och ser till helheten. Du är envis och ger dig inte förrän målet har nåtts. Du är initiativtagande, kreativ och självgående men samtidigt bra på att få saker att växa fram tillsammans med andra.
 • Eftersom regelbunden kontakt sker med utländska medlemmar och journalister är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och text även på engelska.
 • Civilingenjör, civilekonom eller annan relevant universitetsutbildning.
 • Goda kunskaper om energisystemet och dess framtida utmaningar, elhandel och balansmarknaderna.

Meriterande

 • Kunskaper om processerna för vindkraftsetablering i allmänhet och elnätsanslutning i synnerhet.
 • Vana av politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.
 • Erfarenhet av EU arbete.

Vi erbjuder

Ett spännande jobb i en snabbväxande bransch med korta beslutsvägar inom en organisation med sju medarbetare. Du har stor frihet att själv bestämma hur du vill utforma ditt arbete. För oss är balansen mellan jobb och fritid en självklarhet. Generösa förmåner för friskvård och ledighet. Kontoret är placerat centralt i Stockholm.

Skicka din ansökan med CV, personligt brev och referenser till vd Charlotte Unger Larson på e-post cul@svenskvindenergi.org senast 28 februari 2020.