2020-04-28

Aktuellt

Svensk Vindenergi söker VD

Är du vår framtid?

Vill du bli ansiktet utåt för en av Sveriges snabbast växande branscher? Brinner du för en utveckling där klimat och konkurrenskraft är ledord för arbetet framåt? Svensk Vindenergi söker nu en VD som vill förstärka vindkraftens position i samhället och driva omställningen mot ett förnybart elsystem.

Om Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Sedan 2017 har omkring 90 miljarder investerats i vindkraft och redan 2023 kommer mer än 30 procent av den el vi använder från vindkraft. Våra medlemmar som möjliggjort denna utveckling är kraftbolag, projektörer, finansiella investerare, kommunala energibolag, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Svensk Vindenergis syfte är att tillvarata våra medlemsföretags ekonomiska intressen och främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential, genom att exempelvis:

  • Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för borttagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.
  • Kommunicera vindkraftens fördelar och potential till politiker, opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.
  • Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Vem söker vi?

På resan framåt söker vi nu dig som vill driva branschens utveckling och ytterligare förstärka vindkraftens position i samhället. I vårt arbete framöver kommer stort fokus ligga vid att skapa allianser med såväl näringslivet som andra samhällsaktörer samt inta ett strategiskt perspektiv för att utveckla hela energisystemet. På vägen fram behöver vi arbeta med såväl politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. En viktig del i rollen som VD är även att leda och utveckla kansliets arbete.

Vi söker dig som kommer från energibranschen, med erfarenhet av strategiskt förändrings- och påverkansarbete, opinionsbildning och mediahantering. Du är förtroendeingivande och kommunikativ samt en uppskattad och naturlig ledare.

Vi avser att hitta vår nästa VD under våren 2020 och samarbetar med Henrik Blumenthal i rekryteringsprocessen. Kontakta honom om du har ett intresse eller frågor kring rollen via henrik@blumenthalconsulting.se