2019-05-07

Aktuellt

Vårmöte & föreningsstämma 2019

TISDAG 14 MAJ KLOCKAN 11.00-16.30
HASSELBACKEN, STOCKHOLM
PROGRAM
11.00 REGISTRERINGEN ÖPPNAR
11.30 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse och handlingar skickas separat till huvudkontaktpersonerna i Svensk Vindenergis medlemsföretag.
12.30 LUNCH
13.30 SEMINARIUM: HÅLLBAR FINANSIERING GENOM URSPRUNGSGARANTIER

Mia Bodin, Analyschef, Bodecker partners, modererar dagens diskussion om ursprungsgarantiernas roll i omställningen. Vilka regler ska gälla i Sverige kring kommunikation av förnybar el? Behöver samverkan mellan myndigheter och politik stärkas för att inte hämma klimatförbättrande satsningar? Och hur främjas handeln med ursprungsgarantier framöver?

13.40 MARKNADSFÖRING AV FÖRNYBAR ELANVÄNDNING – FÖRETAG BERÄTTAR
Karin Bodin – Koncern vd, Polarbröd
Louise Manestam – Legal Manager, IKEA Sverige
Sten Lillienau – Key Account Manager, Centrica

14.10 VILKET UTRYMME GER MARKNADSFÖRINGSLAGEN? 
Sara Malmgren – Advokat, Foyen Advokatfirma

14.30 PAUS
Nätverkande och jubileumstårta

14.50 ENERGITALESPERSONER OM SAMSPELET MELLAN MYNDIGHETER OCH POLITIK
Lorentz Tovatt (MP)
Lotta Olsson (M) 
Arman Teimouri (L)

15.10 HUR FRÄMJAS HANDELN MED URSPRUNGSGARANTIER FRAMÖVER?
Johan Malinen – GO Coordinator, Energimyndigheten
Johan Hjalmarsson – Jurist, Energimarknadsinspektionen
Jan Strömbergsson – Senior analytiker, Skellefteå Kraft

15.45 JUBILEUMSMINGEL

Svensk Vindenergi fyller 10 år!