2019-01-18

Aktuellt

Vem bestämmer över marken?

Jonas Eriksson, gruppledare och samepolitisk talesperson för Miljöpartiet bjuder in till samepolitiskt seminarium i riksdagen. Samtalet modereras av Demokrati- och kulturminister, Alice Bah Kuhnke.

På flera platser i landet råder konflikter om de marker där samisk historia, samiska näringar och samiska intressen möter andra intressen. Flera perspektiv möts på en och samma plats: äganderätt, urfolksrätt, rovdjurspolitik, skogsförvaltning, rennäring, klimatpolitik, mineralutvinning. Frågan som ställs är vem ska ha rätt till marken och hur?

Hur frågorna hanteras handlar om Sveriges framtid men också Sveriges historia. Vilka intressen är legitima, hur skulle en ny riktning för hanteringen av markerna kunna se ut?

I Sverige tenderar konflikter om marker lösas genom rättsprocesser, istället för politiska processer. Vad får det för konsekvenser att politiken inte tar i de, ibland motstående, intressen som finns?

Deltagare:
Marianne Gråik, Jijnjevaerie sameby
Kaisa Raitio, SLU
Tomas Hallberg, Svensk vindenergi
Ingrid Inga, Svenska kyrkans samiska råd

Välkommen på ett utforskande och dialoginriktat frukostseminarium.

Tid och plats: Mittpoolen, riksdagen, kl. 8.00–9.00 den 24 januari 2019. Frukost serveras från kl. 07.30.

Anmälan via länk.

Kontakt: Nicole Goufas, pressekreterare, tel: 070-567 60 44

Seminariet arrangeras av Miljöpartiet de gröna.