2018-11-12

Aktuellt

Vindkraft – basen i ett 100 % förnybart elsystem

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar, den 13 november kl 18.00-19.30.

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi

Energisektorn i världen kommer att spela en avgörande roll för att minska de pågående klimatförändringarna. Redan nu påbörjas en fullständig omdaning av samhället, ja, det man kallar en revolution, där ren och billig elproduktion från förnybara energikällor som vind, sol och vatten tar över.

Enligt riksdagen ska målet nås 2040 – vi tror att målet kan nås tidigare, men vad krävs för detta? Hur ser tekniken ut och vilka kompetenser behövs?

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.