Svensk Vindenergi / Amazon blir Europas största företagsköpare av förnybar energi

Amazon blir Europas största företagsköpare av förnybar energi

Med de nya vind- och solenergi-projekten i USA, Kanada, Spanien, Sverige och Storbritannien driver företaget nu totalt 206 projekt med förnybar energi globalt – tillräckligt för att driva miljontals hem varje år.

Med en kapacitet om överstiger 2,5 GW i Europa och mer än 8,5 GW globalt är Amazon på väg att nå målsättningen 100 procent förnybar energi till år 2025.

Läs pressmeddelandet från Amazon