Svensk Vindenergi / Norge satsar på vindkraft i Nordsjön

Norge satsar på vindkraft i Nordsjön

Vindkraft är i stark tillväxt, och nu vill även Norge locka till sig turbiner till havs. Två områden som kallas Utsira Nord och Sørlige Nordsjø II öppnas för ansökningar om vindkraftsparker.

– För första gången blir det möjligt att söka koncession för stora vindkraftsprojekt till havs på norsk sockel, säger energiminister Tina Bru enligt nyhetsbyrån NTB.

Norges energiförsörjning bygger på vattenkraft – samtidigt som landets välstånd baseras på försäljning av fossila bränslen, mestadels exploaterade till havs. Men nu ska alltså oljan få konkurrens av grön energi i de norska delarna av Nordsjön.

Läs artikeln från Västerbottens-Kuriren.