Svensk Vindenergi / PPA och elmarknaden

PPA och elmarknaden

Denna rapport beskriver de långtidskontrakt, Power Purchase Agreement (PPA) som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. PPA representerar mer än traditionella långtidskontrakt för elleveranser, då de för med sig gröna värden för investerare, såväl som för köpare. Avtalen har kommit att utgöra en förutsättning för att förnybara elproducenter i Sverige skall få tillgång till projektfinansiering. Det framförallt vindindustrin som kommit att dra nytta av PPA-formatet för sina behov och sin tillväxt.

Läs rapporten från Svenskt Näringsliv.