140 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2020-2026 ger 35 TWh ny elproduktion

Svensk Vindenergi har sammanställt uppgifter om vindkraftsprojekt som tas i drift 2020-2026. Sammanställningen visar på en historiskt snabb utbyggnadstakt som drivs utan subventioner eller statliga ekonomiska garantier och där vindkraftsinvesteringarna uppgår till 140 miljarder kronor till år 2026. Svensk Vindenergis sammanställning visar att vindkraftsinvesteringarna under åren 2020-2026 uppgår till ca 140 miljarder kronor. Den nyaContinue Reading

Regeringen tillsätter utredning av elmarknadens utformning

Regeringen har utsett en särskild utredare, Bo Diczfalusy, för att se över elmarknadens utformning i Sverige. Utredningen ska bland annat fokusera på: hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar, förtydligat systemansvar och avveckling av anvisade elavtal. Sverige behöver göra ändringar i lagstiftningen för elmarknaden på grund av dels nya regelverk i EU, dels till följd av Tidöavtalet.Continue Reading

IEA: Installation av förnybar el nästan fördubblades 2023

Den globala installationen av förnybar elkapacitet nästan fördubblades under 2023, och ökar snabbare än någonsin. Det framgår av rapporten Renewables 2023 – Analysis and forecast to 2028, som internationella energirådet, IEA, publicerar idag. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att utarbeta en plan för hur Sverige ska bidra till målet om att snabbt tredubbla den förnybara elen.Continue Reading

Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group. Rapporten Building a Nature-Positive Energy Transformation har räknat på parametrarContinue Reading

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030 eftersom Sverige fortsatt är intressant för investeringar i vindkraft. MenContinue Reading

Calluna ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Calluna som ny medlem. Calluna är en miljökonsult som hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Calluna har länge strävat efter att bidra till att samhällets utveckling värnar den biologiska mångfalden. Vi är glada över att välkomna Calluna som medlem i Svensk Vindenergi. Deras engagemang för att bevaraContinue Reading