Välkommen till seminarium om EU:s inre marknad, grön omställning och konkurrenskraft

Den 30 maj arrangerar Svensk Vindenergi, Danmarks ambassad och Amazon seminariet Den inre marknaden – en förutsättning för både grön omställning och konkurrenskraft i Stockholm. Anmäl dig senast den 23 maj till marcus.embe@impacteurope.se. Datum och tid: Torsdag den 30 maj kl. 9.00-10.15 (kaffe från kl. 8.30) Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm Anmäl dig senast denContinue Reading

Granska klimatkritiken från Skandinaviska Policyinstitutet

Medierna bör granska drivkrafterna och argumenten hos den gröna industriomställningens kritiker. Trots professorstitlar och ett akademiskt anslag innehåller utspelen både felaktiga påståenden och tankevurpor om såväl industrin som vindkraften. Det skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta på Aktuell Hållbarhet Debatt den 13 maj 2024. En lång rad rapporter och debattartiklar har ifrågasatt industrins klimatomställning, framförContinue Reading

Utbyggnaden fortsätter, men bristande politisk handlingskraft oroar

Under årets första kvartal fattades flera nya investeringsbeslut och det beställdes vindkraftsturbiner. Men det finns en oro för att tempot inte är tillräckligt högt i regeringens arbete med att snabba på och förbättra tillståndsprocessen för såväl land- som havsbaserad vindkraft. Detta visar Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos för vindkraftsutbyggnaden. Ny statistik från Svensk VindenergiContinue Reading

Mycket goda jobbchanser för utbildade vindkraftstekniker

Vindkraftsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft – en YH-utbildning på området leder ofta direkt till en anställning. Ansökningsperioden för höstens vindkraftsutbildningar är nu. Läs mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns i Svensk Vindenergis uppdaterade material Vindkraftsutbildningar för framtiden. Det finns många utbildningsmöjligheter för den som vill arbeta med vindkraft. En utbildning till projektörContinue Reading

Guide för ansvarsfulla leverantörskedjor inom vindkraftsbranschen

Svensk Vindenergi har sammanställt riktlinjer för hur företag inom vindkraftsbranschen bör arbeta ansvarsfullt med hållbarhet i leverantörsledet enligt OECD Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Fokus ligger på hantering av risker i tidigt skede uppströms, dvs vid utvinning av råvaror. Ett energisystem som bygger på förnybara energikällor tar, totalt sett, mindre mark i anspråk förContinue Reading

Vindkraft och naturrestaurering går hand i hand

Vindkraftsbranschen i hela Europa stöder EU:s ambition att återställa stora områden av förstörd natur. Svensk Vindenergi vill understryka detta eftersom fler medlemsländer backade från att rösta ja till det föreslagna lagpaketet om naturrestaurering i sista sekund. I november 2023 nåddes en överenskommelse om den så kallade Nature Restoration Law, mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet. TrotsContinue Reading