Vindkraften levererar på ny rekordnivå – igen

Förra veckan, vecka 4, producerade vindkraften rekordmycket el: 1,26 terawattimmar (TWh). Det motsvarar 34 procent av Sveriges totala elproduktion under veckan, 3,71 TWh. Vintern är den bästa årstiden för vindkraften – den tiden står för 60 procent av årsproduktionen. Det är också då elen behövs som mest. Sveriges vindkraftverk producerade 34 procent av vår totalaContinue Reading

Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

Just nu besöker EU-kommissionen Kiruna under Sveriges EU-ordförandeskap, där regeringen vill visa upp hur de nordliga företagen driver på, och samtidigt aviserar en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Sverige är dock näst sämst i EU när det gäller handläggningstider för ny vindkraft. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att genomföraContinue Reading

Framtidens elsystem behöver mer flexibilitet – nu krävs politiska insatser

Flexibilitet i elnätet, som laddstationer och vätgaslager, är långt mycket större än Svenska kraftnäts efterfrågade behov de närmaste åren, visar en ny kartläggning. Vi uppmanar nu politiken att ta ansvar och ta bort hindren för att Sverige ska kunna förverkliga denna potential skriver, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Power Circle på Ny Teknik Debatt denContinue Reading

EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart

Den 19 december enades EU:s energiministrar om att skynda på tillståndsprocesserna för förnybar energi. Beslutet fattades vid energiministermötet tillsammans med överenskommelsen om ett EU-pristak för gas. Det är första gången som EU beslutar att utbyggnaden av förnybar energi är en fråga av överordnat allmänintresse. EU vill att vindkraft ska generera 43 procent av elanvändningen årContinue Reading

Elektrifieringen för klimatet i full gång – ta bort politiska käppar i hjulen

Klimatomställningen i industri- och transportsektorerna går snabbare än förväntat. Det konstaterar de ansvariga myndigheterna i sin redovisning till Regeringskansliet. Svensk Vindenergi välkomnar att myndigheterna bekräftar det ökande tempot i industri- och transportsektorernas omställning, och pekar samtidigt på hur regeringen kan agera framåt. I rapporten Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering redovisar Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät ochContinue Reading

Återvinning av vindkraftsblad: Ett Nobelpris och en statlig granskning

I arbetet med hållbarare återvinning av vindkraftsblad är två delar viktiga: teknik för cirkulär design av nästa generations blad och teknik för hållbart omhändertagande av de som används idag. Svensk Vindenergi kommenterar två händelser från den senaste månaden som berört båda dessa områden. Vindkraftsvingar är tillverkade av ett material som i dagsläget är svårt attContinue Reading