Nedan finner du pressbilder på Svensk Vindenergis ansvarig för Kommunikation, Press & Omvärldsbevakning, Hanna Magnusson