Nedan finner du pressbilder från Svensk Vindenergis styrelseordförande Linda Burenius Magnusson.