Nedan finner du pressbilder på Svensk Vindenergis ansvarig för Medlemskontakter, Medlemskap, Tillstånd, Hinderbelysning, Egenkontroll & Tillsyn, Tomas Hallberg